Restaurering av FW 190

Våren 2009 begynte restaureringsarbeidet på vår Fw 190 med Tor Olsen som prosjektansvarlig. Som nevnt tidligere så vi allerede da flyet kom fra USA, at det ville bli litt av en jobb å få det i presentabel stand.

Motordekslene passet ikke, luker i skroget hadde dårlig passing, sideroret og toppen av finnen passet ikke i det hele tatt og  motoren var begynt å ruste på grunn av manglende rustbeskyttelse på ståldelene.

     

Som dere ser må det lages en del nye deler til dekslene. Hundrevis av nagler er boret ut, platene gitt riktig form og så er ting satt sammen igjen.

Motordeler er tatt ut og sandblåst før de enten er brunert eller grunnet og lakket og satt inn igjen.

In spring 2009 we started the restoration work on our FW 190 with Tor Olsen as project manager. As mentioned previously we already saw when the plane came from the US, that it would be quite a job to get it to a presentable condition.

The engine covers did not fit, hatches in the hull had poor fitting, the rudder and the top of the fin did not fit at all and the engine parts were rusting because of lack of rust protection on steel parts. Hundreds of “American rivets” (big head) had to be drilled out and replaced with original “German rivets” (smaller head).

 

As you can see we had to make some new parts for the covers. Hundreds of rivets are drilled out; the covers were given a proper shape and reassembled.

Engine parts are taken out and sandblasted before they are burnished or primed, painted and reinstalled.

 

 

                           

 

Over: Motoren har 14  sylindre, plassert i to rekker. Den har mekanisk bensininnsprøyting, kompressor og mange andre finesser. Arvid Martinussen har gått over motoren.

 

 

 

Over: Den grå ringen som omslutter kjølevifta består av to panserringer som beskytter bl.a. oljetanken. Ivan Kristiansen har jobben med motordekslene.

 

 
Over: Det er trangt under motordekslet. Det, sammen med at sylindrene står i to ringer, gjorde at disse flyene slet med kjøleproblemer. Under panserringen vises oljetanken - masse nagler.  

 Over: Haleroret er trukket med duk. Den dårlige tilpassingen mellom toppen av rorflaten og finnen er eksempel på hva vi har hatt å stri med. John Skogøy har jobben med haleflatene og skroget.

 

09092009.

Foto og tekst: Arvid Martinussen