FW 190 A-3/U3

Svart 3 - Black 3

 

 

 

 

 

Tor Olsen, tidligere konservator i Avinor, har hatt Svart 3 som sin "baby". Han har fulgt flyet gjennom hele restaureringsprosessen fra da han fant det i 1984 i Kongsfjordområdet i Øst-Finnmark og fram til han gikk av med pensjon sommeren 2012.

Jeg vil sterkt anbefale å besøke Tors hjemmeside på følgende adresse: http://www.toredgarolsen.net/Focke%20Wulf%20FW.htm

Tor Olsen, former curator at Avinor, had Black 3 as his "baby". He has followed the plane through the restoration process from the day he found it in 1984 in the Kongsfjord area in eastern Finnmark, and until he retired in 2012.

I would highly recommend visiting Tor's website at the following address: http://www.toredgarolsen.net/Focke%20Wulf%20FW.htm

Arvid M

 

Tor Olsen i Florida.

 

Focke Wulf Fw 190 "Svart 3" er på vei hjem

Søndag 15. kom Birger Larsen og Tor Olsen tilbake fra Kissimmee i Florida etter å ha vært en ukes tid der borte og demonterte og pakket ned Luftforsvarsmuseets Fw 190. Med på operasjonen var også Jack Farstad, Guttorm Fjellstad og Anders Utgård og Ole Sigurd Sørensen fra Luftforsvarsmuseet. Flyet er nå på vei til Bodø i container, der de siste arbeidene på flyet vil bli gjort.

I følge den opprinnelig avtalen med Mark Timkens "White 1 Foundation" skulle de gjøre flyet helt ferdig, men mye av det restaureringsarbeidet som tidligere var gjort ved Texas Air Museum var så dårlig at det måtte gjøres om igjen. Dermed ble det mye mer å gjøre enn avtalt for White 1 Foundation. Man ble derfor enige om at White 1 Foundation skulle avslutte arbeidet - de hadde utført mer enn man kunne forvente ut fra bytte-avtalen - og flyet hentes hjem og gjøres ferdig i Bodø. Det gjenstående arbeidet ventes å ta et års tid.

Bildet viser Tor E. Olsen ved siden av flyet før demonterings-arbeidet begynte. Fotograf er Birger Larsen.

Februar 2013: Restaureringsarbeidet var mer omfattende enn det så ut til ved første øyekast. Først etter nesten 3 år ble flyet slik at det kunne settes inn i utsillingen.

Focke Wulf Fw 190 "Black 3" is on its way home.
In March 2009 Birger Larsen and Tor Olsen returned from Kissimmee in Florida after having dismantled and packed the FW 190 belonging to The Air Force Museum. Together with them were Jack Farstad, Guttorm Fjellstad, Anders Utgård and Ole Sigurd Sørensen from The Air Force Museum. The whole operation took about one week. The plane is now heading for Bodo in a container. In Bodo the restoration job will be completed.

According to the original agreement between The Air Force Museum and Mark Timken’s "White 1 Foundation" they should restore the plane completely. The problem was that much of the restoration work previously done by the Texas Air Museum was of so poor quality that it had to be done over again, resulting in more work than anticipated for “White 1 Foundation” and also according to the agreement. The decision was taken that “White 1 Foundation” should terminate the work - they had already done more than one might expect based on the swap agreement - and the decision was made to bring the plane back to Bodo to finish the job. The remaining work is expected to take a year or so.

Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190