Fra 2022

 

Elflyet Pipistrel Alpha Electro, etter ei vellykket nødlanding i et tjern på grunn av motorstopp, med daværende direktør i Avinor, Dag Falck- Petersen som pilot. Han og den kvinnelige passasjeren kom begge uskadd fra hendelsen, mest takket være en dyktig pilot med lang erfaring og gode rutiner.

Skadene på flyet var egentlig små og lot seg reparere. Likevel ble det bestemt at flyet skulle utstilles på Norsk Luftfartsmuseum, hvor det nå står som et eksempel på at «Det grønne skiftet» kanskje ikke er så enkelt likevel.

Bildet er fra verkstedet hvor flyet ble klargjort for utstilling. Dag har fått høre noen ganger at han behøvde ikke å "vaske" flyet før museet fikk det.

The electric aircraft Pipistrel Alpha Electro, after a successful emergency landing in a pond due to engine failure, with the then director of Avinor, Dag Falck-Petersen as pilot. He and his female passenger both came unharmed from the incident, mostly thanks to the skilled pilot, his long experience and good routines.

The damage to the plane was minor and could be repaired. Nevertheless, it was decided that the aircraft should be exhibited at the Norwegian Aviation Museum, where it now stands as an example that "The green shift" may not be so simple after all.

The picture is from the workshop where the plane was prepared for the exhibition. Dag has been told a few times that he did not have to "wash" the plane before the museum got it.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Takk for 2022.

 

 

18.12.2022: BLHF: Juleavslutning

28.11.2022: Museet: Sluttmontering av Saab Safir

17.11.2022: Verkstedet: Rensing med laser

10.11. 2022: Referat fra møte mellom Styret BLHF og direktør Rolf Liland, NL.

10.11. 2022: Verkstedet: Kurs i trekking av fly med duk

28.10.2022: Norseman: Siste flottøren er ferdig

19.10.2022: Besøk i Ungarn

13.10.2022: Norseman: Litt av hvert.

12.10.2022: Norseman: Holder for signalpistol og utskytningsrør

23.09.2022: Short S-30 Empire Class på havna.

21.09.2022: Flottører: Ny nese og gamle sprekker.

19.09.2022: Flottører: Snart ferdig29.08.2022: Flottører: Ferdig malt

28.08.2022: Norseman: Augustrapport

28.07.2022: Norseman: Litt sommer-pusk

28.06.2022:Otter DHC-3: Pakking

23.06.2022: Norseman: Overgangene på halen tar form

19.06.2022: Kjeller: 100-årsjubileum

19.06.2022: Kjeller: 100-årsjubileum

18.06.2022: Norseman: Den forbaskede bakparten

18.06.2022: Museet: FM motoren

15.06.2022: Otter DHC 3: Mulig salg

06.06.2022: Norseman: Stubbene til understellet begynner å ta form.

13.05.2022: Norseman: Mai 2022

13.05.2022: Museet: Restaurering av båtmotor

23.04.2022: Norseman: En oppdatering

21.04.2022: Museet: Utlysning av stilling som ny direktør på Norsk Luftfartsmuseum

26.03.2022: Museet: V-1 har fått en oppussing

24.03.2022: Museet: Endelig - F 16 på plass i museet

16.03-2022: BLHF: Referat fra Årsmøte 2022

11.03.2022: Museet: Besøk fra SAS-museet

10.03.2022:Kremmervirksomhet: Avhending av motorer   

10.03.2022: LN-KKW: Motor

01.03.2022: Museet: F16 inn i utstillingen

25.02.2022: Ny utstilling: Bli pilot

25.02.2022: Utstilling: Elflyet Pipistrel Alpha Electro i utstillingen

21.02.2022: Norseman: Propellen

12.02.2022: Norseman: Oppdatering på motor og skrog

24.01.2022:Norseman m.m.: En liten oppdatering.

13.01.2022: Norseman: Arbeid med skrog og motor.

10.01.2022: Leder i AN: Vaktbytte på Evenes

06.01.2022: An-Knut Eide: Lyden av byen

06.01.2022: Teknisk Ukeblad (TU): F-35 begynner på jobben