Velkommen til Bodø Luftfartshistoriske Forenings hjemmeside.

På Startsiden føres nyhetene opp etter hvert som de kommer inn til redaksjonen og blir publisert. Klikk på den aktuelle saken, og en link leder til siden som stoffet er lagt ut på. Datoen tjener som referanse. Stoffet fra 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 ligger som undermenyer til denne siden. 

Nytt fra 202006.02.2020: Me 109: Motordeksler

16.02.2020: Vinge mot vinge: Fra det "lovløse" 80-tallet

19.02.2020:Formannen med venner i Bodø Flyklubb