Velkommen til Bodø Luftfartshistoriske Forenings hjemmeside.

På Startsiden føres nyhetene opp etter hvert som de kommer inn til redaksjonen og blir publisert. Klikk på den aktuelle saken, og en link leder til siden som stoffet er lagt ut på. Datoen tjener som referanse. Stoffet fra 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 ligger som undermenyer til denne siden. 

Nytt fra 2020


02.04.2020: Me 109: De siste delene fra Ungarn er kommet

31.03.2020: Info: Direktøren takker av idag.

29.03.2020: Info: Hva skjer og hva skjer ikke?

20.03.2020: MB 605: Nye deler

18.03.2020: Corona: Info fra formannen

12.03.2020:Corona: Stenging av museet og tilhørende avdelinger

06.02.2020: Me 109: Motordeksler

16.02.2020: Vinge mot vinge: Fra det "lovløse" 80-tallet

19.02.2020:Formannen med venner i Bodø Flyklubb

26.02.2020: Me 109: Hva skjer?

29.02.2020: BLHF: Referat fra årsmøtet 2020