Besøk fra SAS-museet

Det er alltid hyggelig når gode kollegaer fra andre museer ønsker å besøke oss i verkstedet. Noen av gjestene denne gangen hadde også tjenestegjort på Bodø hovedflystasjon i gamle dager.

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

11.03.2022 .... .

Da "kaffegjengen" vår hadde kaffetreff på Cafe Gidsken fredag 12. mars observerte vi direktør Arne ChristianFjelberg sammen med en gruppe herrer med grått hår, men uten spaserstokker. Herrene kom fra SAS-museet hvor de arbeidet som frivillige, nokså likt oss. Nå var de på bodøbesøk, og for noen av dem tilbake på"Gamle jaktmarker."

Etter at de hadde fortært den påspanderte lunchen, hadde de lyst til å besøke verkstedet i Satelitten.

Gunnar og undertegnede tok dem med bortover og viste dem rundt. De fattet straks interesse for Norseman, og spesielt Pratt & Whitneyen som noen av dem kjente til fra før.

Ellers ble det snakket en masse om gamle dager, dvs. dengang noen av dem tjenestegjorde på Bodø hovedflystasjon som mekanikere. Hvordan var det med gamle kjenninger som Birger og Ivan? Noen hadde spilt bedriftsfotball, og de husket godt den gangen de slo laget til Nord-Norges Salgslag. Det må ha vært litt av en kamp.

Alt i alt var det et trivelig besøk, og vi satte stor pris på den rosen vi fikk fra fagfolk for det arbeidet som er nedlagt i Norseman.

When our "Coffe-Gang" had a coffee met at Cafe Gidsken on Friday 12 March, we observed director Arne ChristianFjelberg having lunch together with a group of men with gray hair, but without walking sticks. The men came from the SAS Museum where they worked as volunteers, quite like us. Now they were on a visit to Bodø, and for some of them they were back on "Old hunting grounds".

After they had finished their lunch, they wanted to visit our workshop in the Satellite.

Gunnar and I took them over and showed them around. They immediately became interested in the Norseman, and especially the Pratt & Whitney 1340 which some of them knew from ancient days.

There was a lot of talk about the old days, because some of them started their career as mechanics at Bodø Air Base as young apprentices. What about the old colleagues like Birger and Ivan?

Some had played at the airbase soccer team, and they remembered well the match when they beat the Nord-Norges Salgslags soccer team. Must have been some fight.

All in all, it was a pleasant visit, and we greatly appreciated the praise we received from professionals for the work done on the Norseman.