Arado

 

17. oktober 2014    

           

Fremgang i Arado Ar66-prosjektet.

Rasmus har i det siste vært i full sving med høyderor og haleflate på flyet. Som bildet viser så er det stor fremgang og i nær fremtid så vil også flykroppen bli tatt inn i verkstedet til oppbygging.

Vingene er allerede oppbygget. Bildet viser haleflata på flyet.

Arado Ar66 project in the works.

 Rasmus has for some time now been busy restoring the tail feathers of their Arado Ar66 project. Great progress has been made and in the very near future the fuselage will be taken inside in the workshop for restoration. The picture shows the tail plane of the Arado.

The wings are already made.

 

   

17. sept. 2013

   

 

 

Nytt fra Sola.

Det foregår ting på Sola også! Øystein Telstø har sendt bilde av arbeidet han gjør med å gjenskape navigasjonslysene på deres Arado Ar66-prosjekt. Det er mange detaljer som skal på plass i et fly!

 

News from the Sola Museum.

At Sola you find lots of activities. Øystein Telstø sent me a picture showing his work on the navigation lights for their Ar66-project. You find lots of tiny details in an aeroplane!