Hanne Jakhelln takker av

31.03.2020

Hanne Kristin Jakhelln går av som direktør ved Norsk Luftfartsmuseum 31. mars 2020.

Vi i BLHF ønsker å takke Hanne for den jobben hun har gjort for museet i sin tid som direktør. Hun har fremstått som et arbeidsjern fra dag en. I tillegg til den daglige ledelsen av museet har kalenderen vært full av andre oppgaver som hun har tatt tak i og fått løst etter hvert.

Her er noen:

  • Fra å være prosjektleder for «Ny utstilling», gikk hun over til å bli direktør med bl.a. ansvar for å få utstillingen ferdigstilt og bringe det hele i havn økonomisk. Ikke minst var den økonomiske biten krevende.
  • Kravene de offentlige myndighetene stilte, ble stadig flere, og måtte etterkommes dersom goodwillen der i gården skulle opprettholdes.
  • Andre oppgaver som dukket opp, var hva med Anlegg 96? Dette prosjektet var og er fortsatt en tungrodd materie med noen entusiastiske og andre langt fra så entusiastiske aktører. Prosessen er i alle fall satt i gang, så blir det opp til andre å jobbe videre med saken.
  • Ny by, Ny flyplass berører museet i aller høyeste grad, og hun har jobbet hardt for å ivareta museets interesser.
  • Deler av planverket som skal høre til på et nasjonalt museum var ufullstendig for ikke å si fraværende. Det er nå for det meste kommet på plass og iverksatt.
  • Museet har manglet spesialkompetanse på viktige områder. Alt for lenge har alt for mange rotet med alt for mye uten klare mål. Nå er det ansatt dyktige folk i stillinger med klare oppgaver, og det har vi i BLHF opplevd som svært positivt.
  • «Veien til mannens hjerte går gjennom magen» sies det. Om det var det hun tenkte på da hun bestemte at verkstedgjengen skulle få gratis kaffe og vafler på fredagene vites ikke, men tiltaket er i alle fall veldig populært.

Alle har ikke vært enig i alle prosessene underveis, og noen kollisjoner har det vært, men Hanne har stått på og jobbet mot målene sine. Verdien av innsatsen hennes vil helt sikkert vises tydeligere i ettertid.

La det være sagt: Hennes etterfølger kommer til et museum som er godt i siget.

Arvid Martinussen

Sekretær BLHF