JU 52 på Reinoksbreen

Junkers Ju 52/3m Reinoksbreen i Sørfold kommune, Nordland.

3./KGzbv 108 WNr.2828 K1+AL

8. juni 1940

Junker 52-maskinen som vår motor kommer fra krasjet på Reinoksbreen 8. juni 1940. De skulle droppe forsyninger til tyske styrker som prøvde å nå fram til Narvik-fronten hvor general Dietls styrker var hardt presset. Den tyske unnsetningsavdelingen som for det meste besto av østerriske  bergjegere, hadde startet marsjen fra Sørfold og skulle gå opp til Narvik, kalt Operasjon Bøffel. Føret var tungt i vårløsningen. For å unngå fjordene måtte de gå godt inne i landet, parallelt med svenskegrensen.

Styrken skulle fa forsyninger under veis ved hjelp av dropp fra fly. " Vårt fly" var ute på et slikt etterforsyningsoppdrag da det fløy inn i dårlig vær med null sikt og krasjlandet på Reinoksbreen. Mannskapet overlevde og kunne ta seg ned fra breen og ned til en tysk leir i Sørfold. Den er det forresten spor av den dag i dag.

Snøen og isen begravde flyet som ble liggende i ca. 1400 meters høyde. Om det skyldes global oppvarming eller naturlige temperaturøkning skal være usagt, men i 1988 kom flyet til syne igjen, og en motor ble tatt ned.

Som en konsekvens av kraftutbyggingen i Kobbelv i Sørfold ble det bygd veier inn i fjellområdet, noe som lettet adkomsten. Flere ganger var folk fra Bodø Luftfartshistoriske Forening oppe ved vraket og hogg løs is. Sommeren 2006 ble de to siste motorene tatt ned med helikopter og fraktet til Bodø hvor de ble lagret.

Bildene under teksten er fra ekspedisjonene i 1988.

 

8th of June 1940

The Junker 52 aero plane which our engine comes from crashed on Reinoksbreen (a glacier) on the 8th of June 1940. The plane was supposed to drop supplies to German forces who at that time tried to reach the Narvik front where General Dietl's forces were under hard press from Norwegian, French and Polish troops. This German rescue expedition, which mostly consisted of Austrian mountain soliders, had started their march from Sørfold and were supposed to go by foot up to Narvik, which was190 km away. This mission was called Operation Buffalo. The snow was deep and wet in the spring break, and to avoid the fjords they had to go well inland, parallel to the Swedish border.

The rescue force was supplied by drops from aero planes."Our aircraft" was on such a replenishment mission when it flew into bad weather with zero visibility and crash landed on Reinoksbreen. The crew survived and could bring themselves down from the glacier to one of the German camps in Sørfold. One can still today see remains of the camps in the area.

 The snow and ice buried the plane which had come to rest in approx. 1400 meters altitude. Whether it is due to global warming or natural temperature increase should be left unsaid, but in 1988, the aircraft appeared again, and one engine was brought down, restored and put into the Ju 52, which is on display at Norsk Luftfartsmuseum, as the center engine. The pictures below this text are from two of the rescue expeditions that year.

As a consequence of the hydro electric power development in Kobbelv, Sørfold new roads were built, leading into the mountainous region, which then became more easily accessible. It was possible to go by car up to about 600 meter above sea level, but there were still 800 meter to be climbed. Several times people from Bodø Aviation Historical Society were up at the wreck, and by axe and chainsaw they cut loose ice from the remaining engines.

After the expiditions in 1988, the wreck was covered with snow and ice once again, and not until summer 2006 it became visible and the last two engines were brought down by helicopter and transported to Bodø where they were stored.

The engine we now are restoring is the center engine from the wreck. This engine will also be installed in the Ju 52 at the museum in due time.

Les om hvordan motoren ble berget. Klikk her.

Read about how the engine was recovered: Click here.

 Operasjon Bøffel, Arkiv Nordland: https://www.arkivinordland.no/artikkel.aspx?MId1=583&AId=2006

Klikk på bildene med ramme for å få en større utgave.

     
Fra ekspedisjonen i 2006     
 

I 2006 ble motoren som vi nå holder på å restaurere hentet ned. Bildene er fra den ekspedisjonen og viser arbeidet med å få løs motoren fra isen.

In 2006 the engine we now are restoring was taken down from the glacier. The pictures show the struggel the crew had to get it out of the ice.

     
 

 

 

   
Fra ekspedisjonen 1988    

Det var ingen ting å si på utsikten fra havaristedet. Naturen er storslagen rundt Kobbelv.

 

Mannskapet som overlevde havariet hadde en utrolig flaks. De traff nærmest i blinde isflaten som danner ei hylle. Litt lavere eller litt høyere, og de ville ha truffet fjellveggen.

     

 

Som det fremgår av bildene er vraket med motorene bare delvis kommet til syne. Mye ligger ennå fast i breisen. Dette året ble høyre motor tatt ned med Bell UH 1B helikopter.

 

 

Etter dette forsvant flyet igjen under snø og is. De andre to motorene ble først tatt ned i 2006.

 

 

   
Motoren hentes i 1988.    

Motoren som ble tatt ned står nå som sentermotor på JU 52 som står i utstillingen på NL. I bakgrunnen Reinoksvannet.

       

Lasta må pakkes og sikres forsvarlig.

     

 

Samarbeidet med forsvaret var av uvurderlig hjelp. Uten helikopterassistanse har nok motorene fremdeles ligget i isen.

 

 

Klar for løft av diverse deler.