Pipistrel Alpha Electro , LN-ELA

Nødlandet: Avinors el-fly måtte nødlandet i Nornestjønn i Arendal i 2019. Piloten, konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen og passasjer Aase Marthe Johansen Horrigmo som er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kom uskadet fra hendelsen. Emergency landing: Avinor's electric aircraft had to make an emergency landing in Nornestjønn in Arendal in 2019. The pilot, CEO of Avinor Dag Falk-Petersen and passenger Aase Marthe Johansen Horrigmo, who is State Secretary in the Ministry of Local Government and Modernization, were unharmed.

18.03.2021

12. mars 2021 ankom elflyet med registrering LN-ELA Norsk Luftfartsmuseum. 

Det var pakket inn i Gladpack plastfolie, all over, og lagt inn i en egen trailer som igjen var satt på platten til en skikkelig langtransport.

I første omgang ble flyet satt inn i verkstedet for montering og klargjøring. Det er bare å slå fast at et flottere "vrak" aldri har satt sine hjul på verkstedgulvet i Olav V gt. 120. Finishen på skrog og vinger er utrolig. Gelcoaten var etter mitt syn perfekt.

On the 12th of March 2021, the electric aircraft with registration LN-ELA arrived at the Norwegian Aviation Museum in Bodo.

It was wrapped in Gladpack plastic foil, all over, and placed in a special trailer which again was put in the cabinet of a truck for the long journey to Bodo.

Initially, the aircraft was put into the workshop for assembly and preparation. It is only to state that a nicer "wreck" has never put its wheels on the workshop floor in Olav V gt. 120. The finish on the hull and wings is incredible. The gelcoat was in my opinion perfect.

Traileren skal returneres med tid og stunder.

The trailer is going to be returned to be used for the new plane.

xxx

Til å montere flyet fikk kurator Mike assistanse av noen eksperter tilhørende Saab Safir gruppen. 

To assemble the aircraft, curator Mike was assisted by some experts coming from the Saab Safir group.

For modellflyvere som har vært borti elektriske modellmotorer var motoroppsettet lett gjenkjennelig. Motoren er en "Out runner" med propellen festet til klokka som er det svarte hjulet med riller. På siden som vender mot firewallen er det ei kjølevifte.

Klikk for stort bilde.

For model pilots who have encountered electric model engines, the engine setup was easily recognizable. The engine is an "Out runner" with the propeller attached to the rotating bell which is the black “fly wheel” with grooves. On the side facing the firewall there is a cooling fan.

Click for large image.

For å holde oss til modellflyene så har også denne motoren en elektronisk fartsregulator. Deler av elektronikken er vannavkjølt, til forskjell fra modellflyene.

Klikk for stort bilde.

Like the engines on the electric model planes, this engine also has an electronic speed controller. Parts of the electronics are water-cooled, unlike the model aircraft.

Flyet kan flys fra begge seteposisjonene.

The aircraft can be flown from both seating positions.

Klikk for stort bilde

Utvendig på cockpittaket er det luke for fallskjermen som kan utløses i en nødsitoasjon. Minner litt om en Air Bag med ladning som skyter ut skjermen på flyverens kommando.

At the outside of the cockpit roof, there is a hatch for the parachute that can be triggered in an emergency. It is activated by a charge not unlike an air bag in a car. The big difference is that this charge is fired on the pilot’s command.

Skadene på flyet var ikke så store. Motorfestet og cowlinga hadde fått juling som det fremgår av bildene. Helt nye deler var sendt med.

The damage to the plane was not so serious. The engine mount and the cowling had taken some of the impact, as can be seen from the pictures. Brand new replacement parts came with the shipment.

Nye hjulkåper fulgte med.

New wheel covers were included.

Laderen er litt større enn hva vi er vant til å omgåes med til daglig.

The charger is slightly larger than those we are used to deal with on a daily basis.

NRK: Avinor sitt el-fly måtte nødlande.
Teknisk Ukeblad: Hva sier Havarikommisjonen? 
Teknisk Ukeblad: Begrensninger på el-flyene på Bardufoss.