Messerschmitt Bf 109 i Finland

29.02.2016

Fra vår venn I Finland, Vesa, kommer en rapport om fremgangen på hans Bf109-prosjekt. Vesa har i det siste vært opptatt med å demontere DB 605-motoren uten å ødelegge for mange av originaldelene. Ennå gjenstår å fjerne et par av boltene før oppbyggingen kan starte.

Det er lett å se at han må ha skitne hender i perioder!

From our friend in Finland, Vesa comes an update on his project. He has lately been busy dismantling his DB 605 engine. It is a rather slow process he tells, trying to avoid damaging vital parts on the engine. Still he has to remove a few bolts before starting the rebuild.

I can clearly see that his hands have to be dirty in periods!04.12.2015

Nytt fra Finland!

Fra Vesa I Finland kommer bilder som viser progresjonen i hans Bf109-prosjekt.

Hans Bf109 skal ha ERLA-type canopy og til dette trengs en spesiell hengslemekanisme. Vesa har nå forarbeidet opphenget som vist på bildene. Flott arbeid!

        

News from Finland!

From Vesa in Finland comes two pictures showing the progress on his Bf109-project. His Bf109 is to have the ERLA type canopy with a special hinge system. Vesa has now done most of the mechanism needed for this. Nice work!

 

Det Finske Flymuseet, Vantaa

          
               
     
Fra Janne Salonen i Finland har jeg mottatt to bilder som viser en Messerschmitt Bf 109 i utstillingen på Det Finske Flymuseet på Vantaa. Flyet er overført fra den tidligere flyvåpenbasen på Utti.          Flyet er utstilt for å markere 70 år med Messerschmitt Bf 109 i Finland og vil bli å finne i utstillingen fra 17. mars og til slutten av september 2013. Det er første gang at en Messerschmitt Bf 109 er utstilt på Vantaa.
     
From Janne Salonen in Finland I have received two pictures showing a Messerschmitt Bf109 on display at the Finnish Aviation Museum at Vantaa. The airplane is transferred from the former Finnish Air Force base at Utti.   The display is to commemorate 70 years of Messerschmitt Bf109 in Finland. The special display will open March 17 and close at the end of September 2013. It is the first time a Messerschmitt Bf 109 is displayed at Vantaa.