Flytting til museet.

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

19.01.2023

Zahl Transport var for anledningen innleid til å foreta flyttingen av Norseman fra verkstedet til museet. De var igang allerede i grålysningen.

For the occasion, Zahl Transport was hired to carry out the relocation of the Norseman from the workshop to the museum. They were already underway in the dawn.

....

For å komme inn i utstillingen må vi passere gjennom "hangaren " til Flyfag, som befinner seg bak de store portene.

To enter the exhibition, we had to pass through the "hangar" of Flyfag, which is located behind the large gates.

Kanskje det høyeste LN-PAB kommer opp i lufta på lenge. Google likte bildet og fikset på det.

Perhaps the highest LN-PAB comes up in the air in a long time. Google liked the picture and fixed it.

Flottørene ble tatt i en runde nr. 2. Enkelt og greit.

The floats were taken in a round no. 2. Plain and simple.

Bommen ble strukket ut og flottørene plassert omtrent midt inni klasserommet til Flyfag.

The boom was stretched out and the floats placed approximately in the middle of the classroom for Aviation Studies.

Ei lita tralle med sving på hjulene var alt som skulle til for den videre transporten inn i utstillingen.

A small trolley with swivel wheels was all that was needed for further transport into the exhibition.

Fly og flottører er kommet inn i utstillings-området.

Sideror og stabilisator er kommet på plass. Verre blir det med hovedvingene.

En eller annen gang mellom vedtaket om at det komplette skjelettet av Norseman skulle inn i utstillinga og fram til januar 2023, har noen "glemt" eller gitt f...i at et fly normalt har vinger, og ikke tatt plassbehovet med i betraktning. Foreløpig ser det ut til at LN-PAB blir stående vingeløs i utstillinga.

Det er kjempemotiverende for de frivillige som i henhold til vedtak har brukt hundrevis av timer på å rekonstruere vingene korrekt ned til minste detalj.

Vi må i framtida se på hvordan vi som frivillige skal forholde oss til museet i fortsettelsen, hvilke avtaler som må inngås i forbindelse med fremtidig arbeid, og hvem som sitter på ansvaret for at ting blir gjennomført i henhold til inngåtte avtaler.