Spinner, propeller og besøk

Restaureringsarbeidet går mot slutten. Et 10 års langt prosjekt nærmer seg slutten.

18.07.2020.

 

Målet er å bli mest mulig ferdig før ferien.

Museet har slukt et ang som vi  slengte ut for år tilbake, nemlig å benytte verkstedet som en del av utstillingen. I sommer har det vært besøk i verkstedet av grupper med unger, trolig SFO og barnehager. Mike har rigget til noen gjenstander, utenom selve flyet, som Gunnar og de andre i verkstedet kunne vise fram.

Det er ikke alltid det vi tror er mest interessant som til syvende og sist fanger oppmerksomheten hos de minste. Når Gunnar skal fortelle om det som er i verkstedet benytter han seg av strupemikrofon. Det syntes noen av ungene var en rar innretning. En mikrofon skal være foran munnen og ikke på halsen. Dermed fikk den godeste omviseren enda en teknisk sak og forklare, mens ungene lagde lyder samtidig som de kjente på vibrasjonene i strupene sine, fulle av forundring.

Ungene syntes besøket i verkstedet var vel så artig som å gå rundt i museet.

Håper museet følger opp suksessen, gjerne ved å sende bortover noen voksne besøkende.

   

 

 

 
   

Bård og John har jobbet med å få på plass spinner og propeller. Propellbladene ser helt nye ut takket være lakkereren på lakkeringsverkstedet i Bodin Leir. Han var ikke helt fornøyd med grunnarbeidet vårt, og bestemte seg for å vise hvordan resultatet kunne bli når arbeidet ble utført av en proff.

Spinneren ble helt fin selv om den er satt sammen av deler fra tre forskjellige spinnere fra tre forskjellige deler av landet.

Her legger John siste hand på verket når det gjelder tilpassing og sammenkobling av motordekslene.