Gjenstridig propellblad

Fra Mike Loftus sin Facebook- konto

28.09.2020

 

This takes some explaining but I'm happy with the result. This is the original propeller from our Messerschmidt Bf 109 at Norsk Luftfartsmuseum.
 
As the aircraft was recovered from the fjord over ten years ago one blade was rotated with the intention of removal so the hub could be used in the restoration.
 
In the end they were not used leaving this assembly with one blade facing the wrong way.
All these years later it became my job to turn it back again so it can be used as a stand alone object to tell the story of how the aircraft came out of service, impact with water bending the blades back.
 
Over the years on dry land the blade had stuck fast and after many attempts with home made tools I asked Maskinering AS, Bodø, to produce this tool for me.
 
Basically a large ring spanner using hardened aircraft bolts for teeth.
 
I never knew 180 degrees of rotation could bring so much happiness.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette krever litt forklaring, hvorfor jeg er så fornøyd med resultatet. Dette er den originale propellen fra vår Messerschmitt Bf 109 på Norsk Luftfartsmuseum.

Etter at flyet ble hentet opp fra fjorden for over ti år siden ble det gjort forsøk på å skru ut bladene i den hensikt at navet kunne brukes i restaureringen.

Det første forsøket resulterte i at bladet ble vridd 180 gr før det sa stopp. Alt satt stein fast. Det ble bestemt å benytte et annet nav og andre, rette blad. Dermed ble den originale enheten stående med ett blad pekende feil vei.

I forbindelse med at flyet skulle stilles ut som en separatutstilling, var det et ønske å kunne stille ut den originale propellenheten for å kunne vise de kreftene som er til stede ved et crash, selv i vann.

I løpet av alle årene på land satte bladet seg enda mer fast. Det ble gjort gjentatte forsøk å få det tilbake i rett posisjon ved hjelp av hjemmelaget verktøy, uten hell.

Ettersom det til slutt ble min oppgave å finne en løsning på problemet, ba jeg Maskinering A/S, Bodø, om å lage et egnet verktøy til meg.

I utgangspunktet en stor "ringspanner" som bruker herdede flybolter til tenner.

Jeg visste ikke at 180 grader rotasjon kunne utløse så mye lykke.

 

Klikk på bildene for forstørrelse.    
     
     
 

 

 

   
     
...

 

 

   
     
 
     
     
     

 

 


11.06.2020

 

 

Klikk på bildene for en større utgave.

 

Da Gul 3 nødlandet på sjøen i Risværsundet, ble propellbladene bøyd bakover i møte med vannet. Det viser kreftene som oppstår når et objekt møter vannet i stor fart.

 

When "Yellow 3" made an emergency landing on the sea in Risværsundet, the propeller blades were bent backwards when meeting the water. It shows the forces that occur when an object meets the water at high speed.

 

 

   

 

   

 

 

Det ble gjort forsøk på å løsne bladene fra propellhuben, uten særlig hell. Ett blad lot seg vri 180 grader før det sa stopp. De andre lot seg ikke rikke. 

 

Attempts were made to detach the blades from the propeller hub, without much success. One blade was rotated 180 degrees before it stopped. The others did not move at all.

   

 

   

 

Siden har det vært gjort diverse forsøk med ulike lure metoder på å få vridd bladet tilbake til opprinnelig posisjon, men fortsatt står det 180 grader feil i forhold til de andre to.

 

Etter å ha påført diverse mirakelkjemikalier i lengre tid for å få løst opp mulig korrosjon som muligens holder igjen, var det i går tid for å gå hardt til verks. Rå makt i kombinasjon med kraft X lang arm skulle prøves. 

 

Since then, various attempts have been made with various deceptive methods to get the blade twisted back to its original position, but it is still 180 degrees wrong compared to the other two.

After applying various miracle chemicals for a long time to solve possible corrosion that may be holding back, it was time yesterday to work hard. Raw power in combination with power X long arm should be tried.

   

 

   

 

To propellblad ble pakket inn i skumgummi for ikke å bli påført ytterlige skader, og det hele ble stroppet fast til en liten pallestabel og ei betongblokk som skulle tjene som motvekt.

Makta ble for stor, og gaffeltrucken løftet hele arrangementet opp fra bakken uten at bladet ga etter.

Mer motvekt skulle henges på, men hva resultatet videre ble vites ikke, fordi undertegnede måtte forlate arenaen. Fikk de det til, skal det komme en ny rapport.

 

Two of the propeller blades were wrapped in foam rubber to be protected from further damage, and the whole unit was strapped to a pallet stack. A concrete block was tied to the opposite end to serve as a counterweight.

 The power became too much, and the forklift lifted the entire arrangement off the ground without the blade giving inn.

 More counterweight is to be put on, but what the result will be is not known, because the reporter had to leave the arena. If they did succeede, a new report will be published in the near future.

        

 

Tanken er er at propellen skal utstilles sammen med flyet for å vise og vise hva som kan skje når propellen møter vannet under en nødlanding. Derfor er det viktig at alle bladene er bøyd nogenlunde likt. Dersom et skulle peke i motsatt retning av de andre to, vil vi få minst ett, kanskje to, forklaringsproblemer.

 

The idea is that the propeller will be exhibited together with the aircraft to show  what can happen when the propeller meets the water during an emergency landing. Therefore, it is important that all blades are bent alike. If one were to point in the opposite direction of the other two, we would have at least one, maybe two, explanatory problems.

 

Siste: De klarte å vri propellen et stykke, men så gikk arma i asfalten. Har ikke gitt opp enda, det pønskes nå på alternative løsninger. Så langt: 1 - 0 til propellen.

 

Latest update: They managed to turn the propeller blade just a bit, but then the arm of the tool went into the asphalt.

They have not given up yet, alternative solutions are now being looked for.

So far: 1 - 0 for the propeller.

  ...