Direktør Hanne Jakhellns tilbakemelding til Birger Larsen

Fra Norsk Luftfartsmuseums FB side :

Mandag 26. august kl. 14.00 fikk Birger A. Larsen, vår pensjonerte tekniske konservator, utdelt Kongens fortjenestemedalje for sin mangeårige og enorme frivillige innsats for luftfartshistorien.

Selve utdelingen forestås av ordfører Ida M. Pinnerød og vil foregå ved vår Spitfire i militær avdeling, og er åpen for alle. Velkommen 😊

Birger har blitt kalt for flymuseets far for sin rolle i skapelsen av Norsk Luftfartsmuseum. Han var en av de som var tidlig ute med frivillighetsarbeid rundt ivaretagelsen av luftfartshistorien i Norge. Han startet sørpå og han var med på en av de første initiativene til et forsvarsmuseum. Historien skal ha det til at den joviale karen fikk nok en dag sørpå etter for dårlig bevaringsmuligheter og den, etter hans mening, skjeve historiefortellingen. Han hisset seg opp og sa; jeg skal sørge for å få museet til Bodø! Deretter rettet han nesen nordover og startet jobben med dette.

- Han klarte å engasjere et helt samfunn i Bodø og skapte rett og slett en folkebevegelse, som til slutt førte til den politiske beslutningen om å etablere flymuseet i Bodø, i følge Ketil Lunde. Det er Lunde som har skrevet innstillingen til kongens fortjenestemedalje, og han mener at den er vel fortjent. - Det er få som har så mange frivillighetstimer bak seg som Birger, som har bidratt så enormt til ivaretagelsen av viktige biter av vår historie, og i tillegg har vært en så sterk drivkraft i det frivillige miljøet, i følge Lunde.

Birger Larsen jobbet som konservator for Norsk Luftfartsmsueum i mange år etter etableringen, og et av de viktigste restaureringsobjektene fra hans tid er selveste Spitfire.

- Birger har gjort en fenomenal innsats for den norske luftfartshistorien, og ikke minst for Norsk Luftfartsmuseums tilblivelse og utvikling. Det er svært hyggelig at han får denne utmerkelsen for sin innsats, og det passer fin inn i feiringen av museets 25 år, sier direktør Hanne K. Jakhelln.