Gull av skrap

Her vil vi vise hva vi kan sitte igjen med etter å ha berget et vrak, og hvordan delene kommer til nytte.
Mye av dette er fra Messerschmitt Bf 109 i Risværsundet, mens noe er hentet fra andre vrak.
Det tok oss over et år å få tatt ut og tatt vare på alle delene fra vraket i Risværsundet. 

 

        
     
Vingen ble sendt til Hereg, og nå bygges nye vinger med utgangspunkt i vår vinge.  

Verkstedet i Hereg i Ungarn manglet en finne for å kunne lage en jigg for bygging av en ny finne. Vi sendte vår nedover slik at de kunne få laget jiggen. Som takk fikk vi en ferdig restaurert finne i retur.

 

 

   
     
     
Naglene er boret ut og platene tatt vare på. De danner mønster for de nye platene vi lager til cockpitseksjonen.   Ut fra platedelene lages først pappmaler, og når de er korrekte, klippes platene. I bakgrunnen en spinner fra et annet vrak.

 

 

   
     
     
Nesten ferdig sideplate. Før delene klinkes sammen skal de grunnes og males på innsida.   Det er viktig å ta vare på også detaljene innvendig. De skal danne feste for utstyret i cockpit.
   

 

 

     
     
Leggene til understellet var fulle av groe og kalk, men ellers i god stand. Det sørget felgene av magnesium for. De virket som anoder i sjøen, og var tært bort.   Det ligger mye arbeid i å få fram et slikt produkt, men så kan de også kjøres med pressluft. Nye felger fra et landvrak er restaurert. Originale dekk har vi også.

 

 

   
     
     
Stikka ble gravd fram i den overgrodde cockpiten til Gul 3, mens rattene er fra et annet vrak.   Restaurerte våpen. 

 

 

   

   
     
Til og med kjedet var i orden   En original canopy i så god stand, med helt panserglass i front, er en sjeldenhet.

 

 

   

   
     
Motoren som sto plantet nedi bunnslammet framstår etter hvert som et smykke på Mo Mekaniske Verksted. Det er brukt noen deler fra to andre motorer, og mange dugnadstimer.   Dette er en sjeldenhet. En komplett, original drifstofftank av gummi. Den utgjorde en del av setet til piloten. Tanken var selvtettende ved treff av mindre prosjektiler. Mellom gummilagene lå lag av cellulose som svellet ut i kontakt med bensin.
   

 

 

     
     
Inni denne boksen som sto mellom beina til flyveren(se pedalene på hver side), stakk bakdelen av 20 mm maskinkanon. Kanonen skjøt gjemmom propellakslingen. Se bilde av spinner.   Radioutstyr.
 

 

   

   
Instrumentpanelet er langt på vei ferdig oppbygd. De aller fleste delene har annen opprinnelse enn vår Messerschmitt Bf 109. Instrumenter ødelegges veldig for i sjøvann.   Batteriet.