Ny lakkeringsboks.

 

 

I forbindelse med HMS arbeidet på verkstedet i Olav V.s 120 har vi laget et eget lakkeringsanlegg i en gammel fraktcontainer. Det ble bevilget midler fra museet til innkjøp av materialer for isolering og innvendig bekledning. Roy Rusten utarbeidet tegning for oppbygging av sprøytekabinen, og den har blitt produsert som planlagt og nå er den straks klar til bruk. Det er innredet eget lager for                                                                          

         

lakk og løsemidler,  plassert inn tørkeskap og skap for oppbevaring av sprøyteutstyr. Med dette kan vi si oss fornøyd så langt og tror foreningen og museet skal ha mye nytte av lakkanlegget. Det må nevnes 2 personer  som har stått på vesentlig i prosjektet: Konservator Birger Larsen og BLHFmedl. Roy Steinar Rusten.

                                                                     

 

      Slik ser det nye lakkeringsanlegget ut fra utsiden. Ytterdøra er malt blå, noe som i andre kulturer betyr at onde makter skal sky huset. La oss håpe at vi hermed er kvitt sig-nissen og krakkelerings-heksa.                                                                                   

 

 

   
  Tegning av hvordan ting er plassert i containeren, utført av Roy Rusten.

 

 

   
   

Innvendig er containeren kledd med metallplater. Det hele er noe ensfarvet, men det ordner seg når den har vært i bruk ei stund.

Dreieplata er montert på understellet til en kassert kontorstol, og kan ta langt større og tyngre ting enn den gamle skiva.

 

 

             

 

I containeren er det plass for malings-  og lakklagret i et eget avlukke.

 Vi fikk også plass til det gamle varmeskapet og det gamle oppbevaringsskapet for kjemikalier. I det sist  nevnte oppbevarer vi nå mest utstyr til lakkering.

Alt elektrisk utstyr er eksplosjonssikkert og oppdatert etter gjeldende forskrifter.

Kompressoren står i et eget rom, adskilt fra eventuelle eksplosjonsfarlige gasser.

 

 

   
Foto og tekst: Roy Rusten og Arvid Martinussen