Referater 2012

Styremøte i BLHF.
Mandag 3. desember 2012.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • · Gunnar Koch
 • · Arvid Martinussen
 • · Torgeir Aanesen
 • · Kjell Fransplass
 • · Alf Staurvik

Fra NL møtte nytilsatt konservator Rune Klepp

 

Forfall:

 • Svein Leivset
 • Ole Bjørn Jensen

 

 

Sak 31 – 2012. Orientering fra konservator.

 • Prop. hub til Norseman-motor bestilt fra England.
 • Haleparti til Me 109 blir sendt fra Tyskland forhåpentligvis før årsskiftet.
 • Maling til Me 109 og FW 190 er bestilt fra Tyskland.
 • Museumsseminar 2013 går av stabelen 7. og 8. februar i Bodø. Programmet referert.

Sak 32 – 2012. Tilbakeblikk på Åpen Dag 2012.

Konklusjon: Størsteparten av de besøkende er familier med barn, og opplegget vårt må justeres deretter.

Sak 33 – 2012. Tidspunkt for årsmøte 2013.

Vedtak: Vi satser på å få avviklet årsmøtet onsdag 27. februar 2013.

Sak 34 – 2012. Det nye pauserommet.

Vedtak 1: Foreningen trenger en avklaring i forhold til om vi i fortsettelsen kan bruke det tidligere lagerrommet i første etasje som pauserom og møteplass. Saken tas opp med ledelsen på NL.

Vedtak 2: Dersom vi fortsatt kan bruke rommet, blir det innkjøpt og installert nye varmeovner.

Sak 35 – 2012. Julemat.

Vedtak: Det blir servert julemat fredag 14. desember kl. 1900 i det nye pauserommet.

Arrangementet er først og fremst for de som har jobbet dugnad gjennom året.

 

5. desember 2012.

 

 

Arvid Martinussen

sekretær

 

 

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 12. november 2012.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • · Gunnar Koch
 • · Arvid Martinussen
 • · Torgeir Aanesen
 • · Kjell Fransplass
 • · Alf Staurvik

Fra NL møtte konservator Birger Larsen.

 

Forfall:

 • Svein Leivset
 • Ole Bjørn Jensen

 

Sak 25 – 2012. Referat fra styremøte i NL.

Formannen refererte fra sist avholdte styremøte i NL.

Referatet tatt til orientering.

 

Sak 26 – 2012. HMS.

Formannen har gått gjennom beholdningen av kjemikalier, og skaffet datablader der dette manglet. Dersom noen får i oppdrag å kjøpe inn kjemikalier (lakk, grunning og lignende) så be om datablad.

 

Sak 27 – 2012. Orientering ved konservator Birger Larsen.

Den nye konservatoren som skal etterfølge Birger Larsen vil begynne i stillingen rundt 19. november. Birger vil overlappe fram til jul 2012.

Om pågående prosjekter:

 • Bakkroppen til Me 109 bygges i Ungarn.
 • Vinger til Me 109 bygges i Ungarn.

Senterseksjonen er under bygging i Bodø.

 • Haleflate og høyderor til Ju 88 bygges i Ungarn.
 • Flottør til Norseman kommer fra Ungarn.
 • Motordelene vi mangler til PW 1340 og som skal inn i Norseman, er sendt fra Nederland og befinner seg på Torp. De vil innen kort tid komme til Bodø.

 

Sak 28 – 2012. Kaffebar og oppholdsrom.

Etter et lite ordskifte kom styret til følgende konklusjon:

 • Den gamle kaffebaren er nyoppusset og har fått nye møbler. Den skal primært være spise- og oppholdsrom for de som er ansatt ved NL, og har sitt arbeidssted i Olav V gt 120.
 • Med nye stoler er det lite lurt å sette seg ned med skittent arbeidstøy.
 • Som forening har BLHF behov som er lite forenlig med intensjonene med det nye spise/oppholdsrommet. Vi har behov for TV, AV- utstyr, hyller og reoler. Derfor egner det tidligere lagerrommet som vi har fått til oppholdsrom i 1. etasje seg utmerket til vårt bruk.

 

Sak 29 – 2012. Åpen dag på NL 25 november 2012.

De siste årene har BLHF hatt åpent verksted på Åpen dag. Vi ønsket å vise fram deler av det arbeidet vi utfører i forhold til restaureringer.

I år har de ansvarlige for Åpen dag bedt BLHF komme tilbake til museet. Det betyr at vi må flytte en del ting over fra verkstedet til hovedbygningen, og rigge til der.

Vedtak: Vi oppretter en stand med følgende:

 • Boring og klinking, populært hos ungene.
 • BLHF’s informasjonsvegg.
 • Videoen fra bergingen av ME 109 ved Rørvik, og aktiviteten i verkstedet på en dugnadskveld.
 • Halefinnen til Ju 88.

Riggingen starter lørdag 24 nov. Oppmøte på verkstedet kl. 1200.

 

Sak 30 – 2012. Eventuelt.

Følgende vedtak ble gjort under eventuelt:

 • BLHF tegner abonnement på Avisa Nordland.
 • Julebord for dugnadsgjengen i begynnelsen av desember.
 • Nøkkelskapet ryddes og monteres på nytt sted.

 

 

14. november 2012.

 

 

Arvid Martinussen

sekretær

 

Styremøte i BLHF
Mandag 3. september 2012.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800

Disse møtte:

 • · Gunnar Koch
 • · Arvid Martinussen
 • · Torgeir Aanesen
 • · Kjell Fransplass
 • · Alf Staurvik

Fra NL møtte konservator Birger Larsen.

 

Forfall:

Svein Leivset

Ole Bjørn Jensen

 

Sak 20 2012. Orientering fra Birger Larsen.

Som ny konservator etter Birger Larsen, som har gått av med pensjon, er tilsatt Rune Klepp. Han kommer fra Widerøe Flyveselskap, hvor han har jobbet i mange år. Han tiltrer i ny jobb når han har jobbet oppsigelsestiden i Widerøe.

 

Arbeidet med Me 109 tas opp igjen i løpet av høsten. Bakkroppen som bygges opp i utlandet skal på utstilling på messa som holdes i Speyer i siste del av oktober. Deretter blir den pakket og sendt til Bodø.

 

Sak 21- 2012. Oppussing av gang og kaffebar i Olav V gt 120.

Sekretæren orienterte om den forestående oppussingen av kaffebaren og gangen i 2. etg. i Olav V gt. 120. NL ønsker å heve standarden på bl.a. kaffebaren ved å kjøpe inn nytt kjøkken og nye møbler og dermed gjøre det mer trivelig for de som jobber på huset. NLs planer medfører at BLHF må rydde unna en del ting i forbindelse med oppussingen.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, og forbereder flytting av det som er vårt ansvar å få unna.

 

Sak 22-2012. Salg av rullereoler til Widerøe.

For en god tid tilbake overtok BLHF fra forsvaret en del rullereoler brukt til arkivering. Noen er brukt i arkivet til NL, mens noen fortsatt står lagret. Widerøe har meldt sin interesse for reolene som står ubenyttet, og BLHF er interessert i å få frigitt lagerplassen de opptar.

Vedtak: BLHF og Widerøe blir enige om en pris for reolene som da går til Widerøe.

Sak 23- 2012. Representanter til styret i NL.

Det er gått 4 år siden representanter fra BLHF til styret i NL ble oppnevnt, og da skal saken opp på nytt.

Vedtak: Formannen representerer BLHF i styret for NL, med sekretæren som vara.

Sak 24-2012. Møtesamarbeid NL og BLHF.

Fra NL kom en henvendelse om BLHF kunne tenke seg å samarbeide om et møte som skal arrangeres med tema flyfotografering. Foredragsholder Knut Lande.

Vedtak: Vi samarbeider gjerne om saken. Kanskje tar vi med noe flyfotograferingsutstyr som ligger på lager og setter opp en liten utstilling.

 

4. september 2012.

 

Arvid Martinussen

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 7. mai 2012.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • · Gunnar Koch
 • · Arvid Martinussen
 • · Svein Leivset
 • · Torgeir Aanesen
 • · Kjell Fransplass
 • · Ole Bjørn Jensen
 • · Alf Staurvik

Fra NL møtte konservator Birger Larsen.

 

Sak 13- 2012. Orientering fra Birger Larsen.

 • Vi har fått hjelp til å rette opp manifoilene til DB 605-motoren som skal inn i Messerschmitt 109.
 • Nytt girbokshus til samme motor er underveis – nystøpning.
 • Bakkroppen er snart ferdig til avsendelse fra Tyskland – Me 109.
 • Mulig vi i løpet av sommeren kan få nye stempler til BMW 132 til erstatning for de som vi måtte sage i stykker i forbindelse med demonteringen av motoren.
 • Registreringen av beholdningen på delelagret går framover.
 • Det er mulig å få flere deler til Olav Kyrre fra Canada.

 

Sak 14- 2012. Økonomi.

Kontingentinngangen er bedre enn på samme til i fjor.

Sak 15- 2012. Medlemsmøtet 9. mai 2012.

 • Møtet holdes i auditoriet NL, og er bekjentgjort gjennom AN, gruppemailer og gjennom andre foreninger.
 • BLHF inviterer de fremmøtte til kaffe i kaffebaren i Olav V gt etterpå.

Sak 16- 2012. Opprydding i verkstedet.

Dugnadsarbeidet tirsdag 22. mai går ut på å rydde opp i verkstedet.

Etterpå fyrer vi opp den nyinnkjøpte grillen og koser oss med noe godt.

Sak 17-2012. Bodø Air Show.

BLHF skal delta med stand og utstilling av noe av det vi holder på med. Vi har fått plass i shelter 305.

Hva vi skal stille ut avgjøres i møtet 4. juni.

Sak 18-2012. Regnskapsprogrammet Mammut.

Vedtak: Betal siste tilsendte regning og si opp avtalen med selskapet.

Sak 19-2012. Spandere brus på ungdommene fra flyfag på tirsdagene?

Vedtak: BLHF kjøper inn brus og spanderer på ungdommene når de er og jobber på tirsdagene.

 

Bodø 16. mai 20012.

 

 

Arvid Martinussen

sek

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 5. mars 2012.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • · Gunnar Koch
 • · Arvid Martinussen
 • · Svein Leivset
 • · Torgeir Aanesen
 • · Kjell Fransplass

 

Forfall:

 • · Ole Bjørn Jensen
 • · Alf Staurvik
 • · Per Morten Wik

Fra Norsk Luftfartsmuseum møtte konservator Birger Larsen.

Sak 5- 2012: Orientering fra Birger Larsen.

Følgende aktiviteter er planlagt:

 • Lete etter deler til Condor i Trondhjemsfjorden.
 • Lete etter halen til Condor utenfor Dyrøya.

Platene/delene til cockpitseksjonen til Me 109 er straks klare til å klinkes sammen.

Delelagret i Hangar 9 er under organisering.

 

Sak 6-2012: Gjennomgang og godkjenning av referatet fra årsmøtet.

Referatet ble enstemmig godkjent.

 

Sak 7-2012: Saker årsmøtet ba styret ta opp.

a. Utgifter til TV, internett og telefon.

 • To fra styret skal gå gjennom fakturaene og se om det er penger å spare ved å innhente tilbud fra andre leverandører. Resultatet fremlegges på neste styremøte.
 • Eventuelt ta opp saken med dagens leverandør av internett og forhandle om en pris som står i forhold til levert kapasitet.
 • Vurdere om vi trenger fasttelefon?

b. Bedre renter på kapitalen.

 • Vi skal ta kontakt med DNB og få et rentetilbud ved binding av et beløp for ett år. Resultatet fremlegges på neste styremøte.

 

Sak 8-2012: Medlemsmøte om FW 190.

Flyet er ikke ferdig ennå. Merking og lakkering av vingene gjenstår.

Vedtak: Møtet utsettes til utpå høsten, når flyet forhåpentligvis er ferdig.

 

Sak 9-2012. Felles møte med Krigshistorisk Gruppe Bodø.

Tema for møte skal være den gamle plankeflyplassen fra krigens dager.

Vedtak: Saken forberedes og tas opp på styremøtet i april.

 

Sak 9-2012: Utsendelse av kontingent.

Giroene gjøres klar for utsendelse i løpet av 2 uker.

Sak 10- 2012: Melde BLHF inn i Frivillighetsregistret?

Ved å stå i frivillighetsregistret kan foreningen motta andeler fra Norsk Tipping.

Vedtak: Formannen melder BLHF inn i Frivillighetsregistret.

 

Sak 11- 2012: Orientering fra siste styremøte i Norsk Luftfartsmuseum.

Formannen orienterte om saker fra siste styremøte i NL.

 

Sak 12-2012: Eventuelt.

9.juni arrangerer Bodø Amcamforening Motorenes Dag. Skal vi stille med vår PW 1340?

Vedtak: Interessant forslag. Saken tas opp ved en senere anledning.

 

Bodø 6. mars 2012.

 

Arvid Martinussen

sekretær

 

Årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening
onsdag 29. februar 2012.
Møtet ble holdt i Kaffebaren i Olav V gt 120.

Sak 1: Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av ordstyrer og sekretær.

Forslag på Gunnar Koch som ordstyrer og Arvid Martinussen som sekretær enstemmig godkjent.

Sak 3: Årsberetningen.

Ordstyreren gikk gjennom årsberetningen

Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent.

Sak 4: Behandling av regnskapet.

Kassereren gjennomgikk postene i regnskapet.

Det ble stilt spørsmål angående posten ”Tele, nett og NRK”. Kronebeløpet syntes unødig høyt, særlig var det utgiftene til internett det ble reagert på.

Det ble også stilt spørsmål om det var mulig å få bedre renter på kapitalen.

 

Vedtak:

a. Styret pålegges av årsmøtet å undersøke mulighetene for å finne en annen og billigere internettleverandør.

b. Styret undersøker med foreningens bankforbindelse om det gis høyere rente dersom en del av kapitalen bindes for ett år.

Resten av regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

Sak 5: Innkomne saker.

Ingen.

Sak 6: Fastsettelse av kontingent for 2012.

Styret foreslår samme kontingent som i 2011, 200 kr pr år.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig godkjent.

Sak 7: Valg

Formann/kasserer, sekretær og teknisk leder sto på valg. Det samme gjorde revisor og nytt medlem av valgkomiteen.

 

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg.

Valget av formann/kasserer, sekretær og revisor gjelder for ett år.

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

Formann og kasserer: Gunnar Koch

Sekretær: Arvid Martinussen

Teknisk leder: Alf Staurvik

Nytt medlem av valgkomiteen: Birger Larsen

Revisor: Eva Leivseth

 

 

Bodø, 5. mas 2012

 

 

 

 

Gunnar Koch, formann                                                                             Arvid Martinussen, sekretær

 

 

 

Per Arvid Tellemann                                                                                  Birger Larsen

 

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 9. januar 2012.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • · Gunnar Koch
 • · Ole Bjørn Jensen
 • · Arvid Martinussen
 • · Svein Leivset
 • · Alf Staurvik
 • · Torgeir Aanesen
 • · Kjell Fransplass
 • · Per Morten Wik

 

Fra Norsk Luftfartsmuseum møtte konservator Birger Larsen.

 

Sak 1 – 2012. Vårt første møte med NLs nye direktør Erling Kjærnes.

Mesteparten av møtet var viet til samtale med den nye direktøren.

 • Presentasjon av styret.
 • Oppsummering av foreningens tidligere og nåværende oppgaver.
 • Runde med ting vi ønsket å ta opp med direktøren.

Konklusjon: Et greit og nyttig møte.

 

Sak 2 – 2012. Møtedager for vårhalvåret 2012.

Mandag 6. februar

Mandag 5. mars

Mandag 2. april – må diskuteres!

Mandag 7. mai

Mandag 4. juni.

 

Møtene holdes i kaffebaren i Olav V gt. 120, og starter kl. 1800 dersom ikke noe annet blir bestemt.

 

Sak 3 – 2012. Årsmøte i BLHF.

Datoen er fastsatt til onsdag 29. februar.

Møtet annonseres i Avisa Nordland.

 

Sak 4 – 2012. Medlemsmøter våren 2012.

Vi har tre temaer vi kan tenke oss:

 1. Når FW 109 er ferdig malt og settes inn i museet, kan vi ha et møte om prosjektet, og om historikken til FW 109 under krigen.
 2. Et møte med tema Bodø flyplass 60 år.
 3. I samarbeid med ”Krigerne” et møte om tyskflyplassen, hvor og når.

 

Saken tas opp på neste styremøte i februar.

 

Sak 4 – 2012. Orientering ved Birger Larsen.

 • Motoren til Olav Kyrre er på vei fra Skottland til Bodø.
 • Nytt vindu til cockpit på Olav Kyrre får vi fra Sverige. Et vindu er knust.
 • Norseman inn i verkstedet igjen når oppbyggingen av cockpitseksjonen til Me 109 er kommet litt lenger.

 

Arvid Martinussen, sekretær