Jumo 211 - andre motoren til Ju 88

En motor er allerede til restaurering i England

En  ny motor, Jumo 211, var tiltenkt gruppen på Mo når de ble ferdig med DB 605. Dessverre fikk de ikke beholde verkstedlokalene, noe som medførte at vi  måtte ta ansvaret for restaureringen i Bodø. Noe av det første som ble gjort var å skaffe oversikt over reservedelsituasjonen. Både motoren i England og den vi skalrestaurere kommer til å trenge reservedeler. Heldigvis er det flere vrakmotorer i Hangar 9.

 

     
20. juni 2014.    

Nå når vår “nyhetsredaktør” Birger er på ferie og det er ferietid i verksted blir det langt mellom nyhetbrevene.  Alle ligger imidlertid ikke på den late feriesiden.  Ivan og Roy har hevet seg over en av delemotorene til Ju 88, og plukket den fra hverandre.

Motoren var sterkt skadd etter krasjlanding.  Fremre girboksen var knust, veivakselen brukket og bunnkassen slått i stykker, men det var likevel mye deler å berger til restaurering av andre motorer. Hovedgirboksen ser bra ut. Brukbare deler var sylinderforinger, stempler, stempelstenger, knastaksling, vipperamer, ventiler og en masse spesielle skruer og bolder for å nevne noe. Noen deler skal til Mo, og mye skal til England.

 

 

 

Because our "news editor" Birger is on vacation and it's vacation time for most of the crew at the workshop, there have not been many newsletters lately. But all activities are not shut down.

Ivan and Roy have been busy dismantling one of the Jumo 211 engines mend to be used for spare parts. The engine was severely damaged during the crash landing. The front gearbox, crankcase as well as the crankshaft are broken, but there still were a lot of good parts to be used in the restoration of other engines. The main gearbox seems to be in good condition.

Parts to be used over again are cylinder liners, pistons, piston rods, camshafts, rocker arms, valves, bearings and a lot of special screws and bolts to name a few. Some parts will be used for the engine the crew at Mo is going to restore, but the major number of parts is going to England.

 

 

   
4. juni 2014    

Det ene topplokket kom av relativt lett mens det andre satt godt fast i de lange pinnskruene. De tre til høyre, Marthe, Therese og Jack hører med til dugnadsgjengen.

Klas brukte både kiler og kubein, pluss motorens vekt før det hele løste seg.

 

One of the two cylinder heads came off relatively easily while the other sat firmly in the long pin bolts. 

Klas had to use both wedges and crowbars in addition to the engine's weight before the cylinder head came free and could be removed.

The three people to the right, Marthe, Therese and Jack belong to the volunteer group. (Picture left)

     
 

Deler av reservemotoren var godt innsatt med olje, og delene så fine ut. Det bør gå lett å få ut veiv- og rammelagrene samt veivakslingen. Motoren har våte (løse) sylinderforinger. Det vil lette jobben med å få ut stemplene. Noen av foringene og pinnskruene til feste av topplokket skal til England, sammen med en god del annet.

Some parts of the spare engine were still oiled and seem to be in good condition. It should be easy to dismantle the crankshaft and the bearings. The engine has wet (loose) cylinder liners. It will ease the job of removing the pistons. Some of the cylinder liners and pin bolts for fastening the cylinder head are going to England, along with a number of other parts.

     

Sylinderrekka på ene sida. Motoren er hengende V-12. Noen sylindre og  stempler ser fine ut, andre har litt rust.

Til høyre topplokket. Kamakslingen og vippearmene med ventilene (2 innsug, 1 eksos for vær sylinder) ser veldig bra ut, mens eksosrørene nok er hinsides alt håp.

Above is one of the cylinder banks. The engine is a hanging V-12. Most cylinders and pistons look fine, others have a little rust.

To the right a cylinder head. Camshaft and rocker arms with valves (2 intake, 1 exhaust for each cylinder) looks very good, while the exhaust pipes is beyond any hope.

 
     

Motoren som skulle til Mo ser egentlig bra ut utenfra. Et hull i dekslet til det som normalt skulle være bunnpanna må utbedres.

The engine bound for Mo looks really good from the outside. A hole in the cover to what would normally be the sump must be rectified.

 

Klar for transport fra Hangar 9 til verkstedet.

Ready for the workshop.

     

"Sneglehuset" til venstre på motoren er luftladeren.

 

Alt som er eloksert, gul farge, ser ut som fabrikknytt.

 All that is anodized, yellow color, looks like brand new.

     

Propellhuben ble fjernet før transport. På den ene motoren gikk det lett, på den andre måtte det brukes kiler og spett. De veide mye, og det å få dem av, reduserte vekten med mange kilo.

Klas Gjølmesli, eks kaptein i Widerøe og bosatt i Trondheim, var kommet opp til Bodø for å hjelpe til. Gi Klaus en oppgave, og han gir seg ikke før "Mission completed".

Overliggende kamaksler og flere ventiler pr. sylinder er ingen ny oppfinnelse!

The propel hub was removed before transport. On one engine it was easy, on the other we had to use both wedges and crowbars. They heavy parts, and getting them off, reduced the weight by several kilos.

 

Klas Gjølmesli, ex captain of Widerøe and living in Trondheim, came up to Bodø to give us a hand. Give Klaus task, and he will not rest until "mission accomplished".
Overhead camshafts and multiple valves per cylinder is not a new invention!

 

 

   
28. mai 2014     

Motor Nr. 2 til Ju88 W.No. 1203.

Ivan og Jon er i ferd med å fjerne overflødig utstyr fra den andre motoren til vår 4N+EH.

Slik det ser ut til i dag så vil denne fraktes til Mo i Rana i September for restaurering.

Mer om saken senere. Det at vi starter opp med demontering nå er et forsøk på å være litt i forkant av hendelsene

     

Second engine for 4N+EH.

 Ivan and Jon is well under way in preparing the second Jumo 211 engine (intended for our Ju88 project) for transportation.

As it seems today, this engine will be restored by our engine group at Mo I Rana. The engine will most probably be shipped to Mo I Rana sometimes September.

More about this later on!

Our reason for doing this job now is to be a little ahead of the events!