Sabre F-86K

Utviklingen av F-86K startet 14. mai 1953. To F-86D-40 ble modifisert og fikk betegnelsen YF-86K. Den første flyturen ble foretatt 15. juli, 1954.

Den største forandringen i forhold til F-86D var bevepningen, den fikk 4 stk 20 m/m kanoner istedet for 24 stk 2,75 tommers luft til luft raketter. Over 350 F-86K ble produsert i USA og Italia og fordelt til Natoland. F-86K ble for de fleste mottagerland den første allværsjageren, fly som kan avskjære og nedkjempe fiendtlige fly i mørke og dårlig vær ved hjelp av egen radar. Dette var også tilfelle for Norges vedkommende.

Etterhvert som kontroll og varslingssystemet ble utbygget i Norge, ble grunnlaget lagt for utbygging av et moderne jagerforsvar som kunne operere under alle værforhold.

Det ble tidlig i 50-årene bestemt at Norge skulle anskaffe allværsjagere. De første F-86K ankom Gardermoen i september 1955, og det ble 337 skvadron som fikk tildelt de første flyene. Skvadronen ble aktivisert den 1. september etter å ha vært nedlagt siden Vampireflyene ble tatt ut av tjeneste i desember 1954.

Etterhvert som flere fly ankom utover i 1956 ble en ny flyavdeling opprettet 13 juli 1956, den fikk betegnelsen 339. skvadron og ble tildelt hangar «D» området på Gardermoen.

To andre skvadroner har i perioder vært oppsatt med F-86K, 332. skvadron i tiden januar 1963 til august 1964, og 334. skvadron i tiden august 1960 til juli 1967

Som de fleste militærfly gjennomgikk også F-86K flere oppdateringer og modifikasjoner. Av større prosjekter kan nevnes: Installasjon av TACAN(Tactical Air Navigation) og ILS (Instrument Landing System), forlengelse av vingene, montering av utskytingsskinner for Sidewinder, målsøkende raketter og installasjon av Martin Baker utskytingsseter.

.

 

De gjenværende K’er havnet tilslutt hos 334. skvadron, som var den siste avdeling som opererte flytypen, og 14. juli 1967 var det slutt for F-86K i Luftforsvaret. Iallt ble det mottatt

64 fly, av disse gikk 31 stk tapt i havarier og uhell, resten hugget eller gitt til museer og undervisningsformål. Museets eksemplar er en F-86K-4NA, serienummer 54-1245. Kom til Norge 19 oktober 1955. Det hadde ved ankomsten 15 flytimer og ble tildelt 337. skvadron.

Det har også vært i tjeneste ved 332. og 334 skvadron. Avskrevet 18. august 1967, og hadde da totalt 1697 flytimer. Flyet var i en svært dårlig forfatning etter mange år utendørs og ribbet for komponenenter og innventar i cockpit. Under ledelse av to ildsjeler, Per Jarle Sogn og Rolf Bakken, startet 334. skvadron i desember 1979 restaurering av flyet. Resultatet ble et av de flotteste fly i Luftforsvarsmuseets samling i Bodø.

 

Tekniske data:

Type: Enseters, Allværs-Avskjæringsjager

Motor: En J47-GE-17B

Skyvekraftt 2460 kg.

Med etterbrenner 3400 kg.

Toppfart: 1114 km/t

Rekkevidde: 1197 km med 2 ekstra utvendige tanker.

Bevepning: 4 stk 20 mm M-24 kanonerog to stk AIM 9B Sidewinder luft til luft raketter.

Vingespenn: 11,31m.

Lengde: 12,42 m.

     

                         Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/North_American_F-86_Sabre