Rapport fra Tyskland

Oppbygging av FW 200 Condor

14. desember 2014                                                                                                                                                                                             

Vi har ofte i ulike sammenhenger blitt spurt om hva alle disse rustne, tanggrodde og tærte delene vi har samlet skal brukes til. Når vi sier at de enten skal reingjøres og gå inn som originaldeler i et restaureringsprosjekt, eller brukes som maler for nye deler, er det bare så vidt vi blir trodd.

I mange år har vi samarbeidet med Deutsche Technikmuseum i Berlin på den måten at vi har skaffet dem deler, store og små, til deres Condorprosjekt.

          

Det har vært et omfattende arbeid med innsamlinger fra flere forskjellige steder i landet. Tyskerne har satt så stor pris på arbeidet vårt at i begynnelsen av desember 2014 var flere av nøkkelpersonene invitert til Tyskland for å bli gjort stas på, og samtidig få et innblikk i arbeidet med å bygge opp en FW 200 Condor. Birger Larsen fra Bodø var en av de inviterte, og han har sendt noen bilder og rapporten under.

Klikk på bildet nederst - billedgalleri

      

Birger Larsen:

Nytt om Condoren!

Akkurat hjemkommet fra Tyskland etter invitasjon av Deutsches Technik Museum i Berlin fikk jeg lyst å dele noen bilder med dere fra turen. Siden Condor-prosjektet jo er vesentlig et Tysk-Norsk samarbeid tror jeg at det er interesse for dette rundt om i landet.

Prosjektet pågår vesentlig nå i Bremen og Hamburg.
I Hamburg jobber et team av veteraner fra Lufthansa med Haleflate/høyderor/finne/sideror og bakre del av flykroppen. Denne delen var det som ble berget utenfor Dyrøya for et par år siden. Første bilde viser haleflaten som er nesten ferdiggjort sammen med høyderoret.I Bremen pågår oppbyggingen av vingene samt hoveddelen av flykroppen. Allerede nå så er senterdelen av vingene nesten ferdig med motorgondoler,motorer og flaps.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av plasshensyn så en seg nødt til å dele senterdelen (som opprinnelig var i ett stykke) i to deler.

Yttervingene: Vrakdelene fra Kvitanosi er brukt som maler for oppbyggingen og brukbare deler er innbakt i konstruksjonen. (bilde 2) Venstre yttervinge er på det nærmeste ferdig (med balanseror) mens høyre vinge er under konstruksjon.

Bilde 3 viser en av motorgondolene som venter på innbygging av understell og montering på vingen.I et annet verkstedlokale i Bremen pågår oppbyggingen av flykroppen. Det aller vesentligste av struktur (spant/dørk) er på plass allerede.Uten assistanse fra mange hold i Norge ville dette prosjektet ikke kunne funnet sted.Prosjektet som helhet er svært imponerende og blir gjort til høyeste kvalitet.

God tur! Tyskland neste.
Kvitanosi: Her ligger en flott mal klar til henting.
Dyrøya: Halepartiet har ikke utseende med seg, men kom til nytte på flere måter.
Motornacelle under oppbygging
Arbeidet i gang med å lage ei ny vindusramme basert på ramma fra Lavangen.
Arbeidet med ene yttervingen er kommet langt. Noen originale plater er tatt med.
Innvendig mot halen. Ribbene klare. Dørken ferdig. Noen av malene til bakkroppen kom fra Dyrøya.
Haleflata er nesten ferdig. Bjørn Meyer fra Tromsø studerer jobben som er gjort.
En viktig del som kan brukes når haleflate og finne skal gjenskapes
Lavangen: En dykker på vei opp med trofeet sitt.