Referat 2016

Styremøte i BLHF.
Mandag 12 desember 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

 1. 1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Birger Larsen

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

Sak 38 – 2016: Årsmøte 2017:

Årsmøtet legges til torsdag 23. februar 2017.

 

Sak 39 – 2016: Verkstedet.

 • Dugnadskvelden 13. des 2016 brukes til rydding.
 • John Skogøy har brukt mye tid på å gå gjennom verktøyskapene og fått orden på verktøyet.  I følge John er det behov for en del nyinnkjøp og kompletteringer, for eksempel gjengetapper og tilsvarende bakker. John bes sette opp en ønskeliste så vi har noe å gå ut fra når vi skal prioritere.
 • Det har for øvrig vært sterkt ønskelig at John tar ansvaret for å holde oversikten over handverktøyet, mens Alf fortsatt har ansvaret for de tunge maskinene og det tilhørende utstyret. Styret går inn for å spørre John om han er villig til å påta seg oppgaven.
 • Feil bruk av verktøy: Karosserihamre og mothold er spesialverktøy og skal ikke brukes til hamring slik at de får merker og hakk. Da er de ubrukelige til det de er tenkt brukt til.
 • Vi som arbeider med elevene fra flyfag må informere om verktøybruk og viktigheten av å sette verktøyet tilbake på riktig plass.

Sak 40 – 2016: Hva gjør vi nå?

Når arbeidet med å klargjøre utstillingsobjekter til den nye utstillingen er over, er spørsmålet hva med veien videre.

Mulige oppgaver:

 • Gjøre Me 109 ferdig, den står allerede i verkstedet. Forhåpentligvis er vingene ikke så langt unna i tid.
 • Ta tilbake Ju 88 og fortsette innredningsarbeidet.
 • Begynne på den ene av vingene til Ju 88. Står i Hangar 9.
 • Fortsette med komplettering av Norseman i utstillingen
 • Gjøre ferdig objekter som er i utstillingen, gi dem en siste finish.

Vi trenger en avklaring med ledelsen for begge museene og konservator. Foreningen ber om et møte over nyttår.

 

Sak 41: Gjenstander fra Krigsmuseet i Narvik.

Krigsmuseet i Narvik har en del gjenstander som de vil kvitte seg med, og som vi/Luftforsvarsmuseet kan få overta. Noen av gjenstandene er av interesse for oss, for eksempel Jumo 205 diesel flymotor.

Vi må snakke med ledelsen på Luftforsvarsmuseet om de er interessert og om de eventuelt kan organisere transport til Bodø.

 

 

 

Bodø, 13. desember 2016.

 

Arvid Martinussen

ref

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 7. nov 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

 1. 1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Alf Staurvik

Forfall:

 • Asbjørn Borge
 • Torgeir Aanesen
 • Birger Larsen

 

Sak 34 – 2016. Juleavslutning.

Juleavslutningen på verkstedet er satt til torsdag 8. des.

Sak 35 – 2016: Norseman-deler på Gardermoen.

I forbindelse med styreseminaret på Gardermoen i slutten av oktober, var formannen i kontakt med de som forvalter delelageret som fulgte med flyet museet kjøpte fra Sverige. Det var flere paller med deler, og sikkert noe vi kunne få overta. Innholdet i pallene skal sorteres over nyttår, og da er det mulighet for å få tak i noen av de delene vi trenger.

 

Sak 36 – 2016. Arbeidsliste fra konservator.

Konservator har lagt ut en oversikt over hva som må gjøres med noen av gjenstandene som skal inn i  den nye utstillingen.

Formannen gikk gjennom listen med tanke på hva som kan være aktuelt for oss å hjelpe til med.

Norseman:

 • Flyttes til museet 16. nov. 16
 • Motoren skal monteres på flyet.
 • Vingestativet skal males før det overføres til utstillingen.
 • Vingen må rengjøres, blåses ren for støv.

Sveise stativer som skal brukes i utstillingen.

Vi forventer at museet kommer med en henvendelse til oss om hva de trenger hjelp til, og forteller hva som skal prioriteres.

 

Sak 37 – 2016. Logging av dugnadstimer.

På styremøte 3. oktober ble det bestemt at vi skal føre opp timene vi jobber i verkstedet. Fra 4. oktober til 7. nov, litt over en måned, er det ført opp i overkant av 500 timer. Da er timene til flyfagelevene tatt med.

 

Bodø 8. nov. 2016

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.
Mandag 3. oktober 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Torgeir Aanesen

Sak 27 – 2016. Tilbakemelding fra siste styremøte i NL.

Gunnar ga en kort referat fra siste styremøte i NL.

 

Sak 28 – 2016.  Ny utstilling.

Stikkord fra debatten:

Arbeidet med den nye, sivile utstillingen er svært så anonymt.

 • Ingen ting om hva som skjer på museet.
 • Ingen ting om hva som har skjedd på verkstedet – Islander, Norseman….
 • Lite på sosiale media, Facebook, Instagram for ikke å nevne hjemmesida.

Her mener vi det ligger et stort forbedringspotensiale for den delen av  museet.

 

Sak 29 – 2016: Møte mellom museene og BLHF.

Fra sivil side møtte konservator Michael Loftus. Fra Forsvarsmuseet møtte Anders Utgård og Ole Sigurd Sørensen. Fra BLHF Birger Larsen, Gunnar Koch m.f.

Hensikten med møtet var å få en briefing fra Birger om de forskjellige prosjektene i inn- og utland og hvor de står i dag. Han er den som har den store oversikten, ikke minst over avtaler som er inngått. Det var også viktig å få diskutert veien videre, ikke minst for BLHF, når den nye utstillingen er kommet på plass.

Konklusjon: Deltagerne syntes det var et nyttig og avklarende møte.

 

Sak 30 – 2016. Montering av BMW 132 i Ju 52 og andre jobber på vent.

 • BMW 132: Er det forenings prosjekt å montere motoren eller skal Flyfag gjøre jobben. Må avklares snarest.
 • Islander: Venter på balanseror/deler til balanseror fra England. Vet ikke hva vi får og ikke når det kommer.
 • Jumo 211: Må finne noen som kan omarbeide festene på motorjiggen til MB 605 slik at den kan benyttes til Jumo 211. Problemet er at vi ikke har noen som har nok kunnskap om sveising. Jakten på en kvalifisert sveiser er hermed startet.

 

Sak 31 – 2016. Logging av timer.

For å kunne synliggjøre verdien av det frivillige arbeidet som gjøres, skal vi heretter loggføre timene vi bruker på jobbing for museet. Det være seg i verkstedet, på museet eller turer til for eksempel Hangar 9. En slik oversikt kan være grei å ha både for foreningen og andre.

 

Sak 32 – 2016. Vara for Birger.

Ketil Lunde går inn i Birger Larsens plass i styret som nestformann i de periodene av året hvor Birger er borte. Ordningen gjeldet foreløpig fram til årsmøtet 2017.

 

Sak 33 – 2016. Grillkveld.

Torsdag 6. oktober går den utsatte grillkvelden av stabelen. På menyen står helstekt lam. Oppstart kl. 1900. Stedet blir Olav V gt. 120. Det sendes ut invitasjon til de som har jobbet på verkstedet og til våre nærmeste samarbeidspartnere.

 

 

 

Bodø 4. oktober 2016

 

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.
Mandag 29. august 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

 Disse møtte:     

 • Gunnar Koch
 • Birger Larsen
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Torgeir Aanesen

Sak 20 – 2016. Grillkvelden som ble utsatt.

Vedtak: Grillkvelden tas når Per S kan få tak i et lam.

Vi satser på en torsdags ettermiddag.

 

Sak 21 – 2016: Arbeidet med Islander.

 • Arbeidet med vingen er kommet langt, og trolig blir vingen flyttet ut av verkstedet i løpet av en ukes tid.
 • Venter på deler fra England for å få et komplett understell.
 • Lønnet arbeid på flyet opphører ved månedsskiftet august/september.
 • Når det hele skal på plass i utstillingen må vi være forberedt på å stille opp.

 

Sak 22 – 2016. Klargjøring av Norseman.

Vi har litt tid på oss før den skal inn i utstillingen.

 • Fjerning av litt rust på rørkonstruksjonen i skroget, oppgave for flyfagelever..
 • Få sveist på plass tre? rør som mangler.
 • Motoren skal stilles ut som den står i dag, ved siden av flyet.
 • Se gjennom delene som er kommet som overskudd sørfra og finne ut hva som kan brukes.
 • Avklare hjul eller flottører.
 • Få samlet de ferdige delene i verkstedet.
 • Vingen i snekkerverkstedet skal også utstilles, i eller uten jigg.

 

Sak 23 – 2016: BMW 132 – Ju 52.

Instruksjonsbok har vi ikke, så for å finne ut an tenningssystemet må vi se på motorene som allerede står i flyet.

 • Motorfestene for Snecma og BMW er de samme og kan brukes om hverandre.
 • Eksosrørene på kan overføres fra Snecma til BMW og de samme festeklemmene benyttes.
 • Cowlingen er ferdig og står i Hangar 9.
 • Kraftsamling i månedsskiftet sept/oktober for å få gjort motorbyttet.

 

Sak 24 – 2016: Status Me 109 – Oppgavene i Ungarn mm.

 • Vinge nr. 1 har vært ferdig produsert hos Karl i Ungarn en tid.
 • Begynner nå å klinke sammen vinge nr. 2. Delene ferdig produsert.
 • Arbeidet med vingen og noen andre deler kan vi regne med er ferdig til våren 2017.
 • Kan BLHF betale frakta? Behandles når den tid kommer
 • Det jobbes med å få det elektriske på plass, og Ivan kan fortsette med plater og deksler rundt motoren når han er ferdig med Islanderen.
 • Noen av dekslene som skal stå rundt motoren har vi, men noe må lages.
 • Det tykke, laminerte glasset i fronten av cockpit skal vi prøve å få renset.

 

Sak 25 – 2016: Jumo 211 – Bodø og Wings museum, England.

 1. Arbeidet med vår Jumo 211 må settes litt på vent til verste sjauen rundt den nye utstillingen har lagt seg.

     Foreløpig har vi nok å gjøre med å klargjøre enkeltdeler slik at de er klare til montering.

 

 1. Red Hill/Wing museum i England. Den nye konservatoren må få informasjon om avtalen mellom Norsk Luftfartsmuseum og daværende Red Hill Museum. Akkurat hvor langt de er kommet i restaureringen av vår motor har vi ikke oversikt over, men den burde nærme seg ferdig. Det blir museets/Mikes oppgave å følge opp saken.

 

Sak 26 – 2016: Birgers utlendighet.

I tiden som kommer vil Birger være borte fra byen en stor del av året, og følgelig ikke kunne møte på styremøtene. Vi må finne noen som kan overta som nestleder.

 

I sin tid som konservator hadde Birger oversikten på verkstedet, og sørget for at ting var noenlunde i orden. I dag er det lett for at ting flyter, og det er nødvendig at vi finner en løsning på problemet, men hvem vil ta på seg ansvaret?

 

 

Bodø 30. august 2016.

 

Arvid Martinussen

ref

Styremøte i BLHF.
Mandag 12. juni 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 12
kl 1800

 Disse møtte:     

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen

Sak 15 – 2016: Diverse orienteringer v/formannen.

 • Orientering fra styremøtet på Norsk Luftfartsmuseum 6. juni.
 • Kontingentinngang som normalt.
 • Kjenninger som har varslet at de kommer innom på besøk i løpet av sommeren.
 • Simulatoren innvies 17. juni.
 • Demontering av Single-Otter og U-2 utført av henholdsvis folk fra Starfighterens venner og lærere fra Flyfag.

Orienteringen tatt til etterretning.

 

Sak 16 – 2016: Vår nye konservator, hvem er han?

Det ble fremmet forslag om å få til en presentasjon av vår nye konservator Mikael Loftus, og lagt den ut på hjemmesida.

Vedtak: Vi ber Mikael om å lage en kort presentasjon av seg selv som vi legger ut med bilde.

 

Sak 17 – 2016: Organisering av arbeidet i verkstedet.

For tiden jobbes det ganske intenst med å få ferdig noen av flyene som skal inn i den nye utstillingen og det er et behov for å få og gi informasjon samt planlegge for aktivitetene framover. Løsningen kan være et ukentlig ”lunch-møte”.

Vedtak: Saken tas opp med Mikael.

 

Sak 18 – 2016: Oppstart til høsten.

Tirsdagsjobbingen tas opp igjen 23. august, og ny sesong markeres med en grillkveld. Detaljer kommer ut seinere.

 

Sak 19 – 2016: Me 109 og Ju 88.

Hva skjer med disse flyene når arbeidet med ”Ny utstilling” er over? Blir de fortsatt vår arbeidsoppgave, og får de stå i verkstedet?

Vedtak: Saken tas opp ved en senere anledning.

 

Bodø 15. juni 2016

 

Arvid Martinussen

sek

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 2. mai 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl 1800.

 Disse møtte:     

 • Gunnar Koch
 • Birger Larsen
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Torgeir Aanesen
 • Asbjørn Borge

Forfall:

 • Alf Staurvik

 

Sak 10 – 2016: Orienteringer.

 • Vi har fått fra Mo krybba de laget i forbindelse med restaureringen av DB 605. Vil den kunne brukes på Jumo 211? Vi får se.
 • Kontingenten for 2016 sendes ut i disse dager.
 • Vårens grillkveld blir i slutten av mai. Endelig dato fastsettes senere.

 

Sak 11 – 2016: Radio til kaffebaren.

Radioen i kaffebaren er ødelagt, og vi trenger en ny.

Vedtak: Kjell og Torgeir får i oppdrag å kjøpe ny radio. Pris begrenset oppad til 1000 kr.

 

Sak 12 – 2016: Ny kompressor til lakkeringskonteineren.

Kompressoren som har stått i lakkeringskonteineren har tatt kvelden, og vi trenger en ny.

Vedtak: Vi spør først konservator om han har penger til ny kompressor. Om pengene ikke finnes på hans budsjett, må foreningen se på hva den kan få til.

Roy og Kjell får i oppdrag å finne en tjenlig kompressor og komme med en pris.

 

Sak 13 – 2016: Forsvunne dokumenter.

Dokumentene som formannen etterlyste pr mail for noen dager siden er ikke kommet til rette. I denne sakens kjølvann kom det frem andre tilfeller hvor dokumenter/gjenstander som er gitt til museet ikke kan gjenfinnes. Hva som har skjedd er ikke godt å si, men at ting som er gitt til museet forsvinner eller ikke blir tatt vare på, gir etter vår mening sterk grunn til bekymring, og bør føre til at museet går gjennom arkiveringsrutinene på nytt.

 

Sak 14 – 2016: Orientering v/Birger.

Orienterte om sine planer fremover. Kortversjonen er som følgende: Spania i den kalde årstid og Norge om sommeren. Små avvik, som kortere opphold i Bodø, kan forekomme.

 

 

Bodø 3. mai 2016

 

Arvid Martinussen

sek

Referat fra årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening.
Møtet ble holdt i foreningens lokaler i Olav V. gt . 120 onsdag 2. mars 2016.

Sak 1. Godkjenning av innkalling.

 • Innkallingen godkjent.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.

 • Ordstyrer Gunnar Koch
 • Referent Arvid Martinussen

 

Sak 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.

 • John Skogøy og Jørgen Nordal ble valgt.

 

Sak 4. Behandling av årsberetning for 2015.

 • Formannen gikk gjennom årsberetningen.
 • Årsberetningen for 2015 ble godkjent.

 

Sak 5. Behandling av regnskap for 2015.

 • Kasserer gikk gjennom regnskapet.
 • Regnskaper for 2015 ble godkjent.

 

Sak 6. Innkomne saker.

 • Det var ingen innkomne saker.

 

Sak 7. Fastsetting av kontingent.

 • Styrets forslag: Kontingenten på 200 kr. pr år beholdes uendret.
 • Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 8. Budsjett for 2016.03.

 • Styrets forslag: Foreningen skal i størst mulig grad holde seg innenfor fjorårets rammer angående inntekter og utgifter.
 • Styrets forslaget vedtatt.

 

Sak 9. Valg.

 

Årsmøtet fulgte valgkomiteens forslag til nytt styre.

 

Etter valget blir styret i Bodø Luftfartshistoriske Forening som følger:

 

 • Formann: Gunnar Koch, gjenvalgt for 2 år

 

 • Nestformann: Birger Larsen, ikke på valg, 1 år igjen

 

 • Kasserer: Gunnar Koch, gjenvalgt for 2 år

 

 • Sekretær: Arvid Martinussen, gjenvalgt for 2 år

 

 • Styremedlemmer:

Torgeir Aanesen, gjenvalgt for 2 år

Ivan Kristiansen, ikke på valg, 1 år igjen

 

 • Vara for styremedlemmer:

Ketil Lunde, ikke på valg, 1 år igjen

Asbjørn Borge, ikke på valg, 1 år igjen

 

 • Verkstedleder: Alf Staurvik, gjenvalgt for 2 år

 

 

 

I tillegg ble det gjort følgende valg:

Valgkomite:

 • Roy Rusten, ikke på valg, 1 år igjen
 • I stedet for Johan Arnold Wik ble Rune Klepp valgt for 2 år

 

Revisor: Eva Leivset

 

Som Bodø Luftfartshistoriske Forenings representant i styret på Norsk Luftfartsmuseum ble valgt Arvid Martinussen. Gunnar Koch er hans vara.

 

 

Bodø, 3. mars 2016.

 

 

Arvid Martinussen

 

 

 

 

 

 

John Skogøy                                                                                   Jørgen Nordal                                                  

 

 

Styremøte i BLHF.
Onsdag 2. mars 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

 Disse møtte:     

 • Gunnar Koch
 • Birger Larsen
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

Forfall:

 • Asbjørn Borge

Sak 5 – 2016: Gjennomgang av papirene til årsmøtet.

Formannen gjennomgikk sakspapirene til årsmøtet.

Sakspapirene godkjent.

 

Sak 6 – 2016. HMS

Databladene legges inn på datamaskinen. Mer oversiktlig enn permer.

Tatt til orientering.

 

Sak 7 – 2016: Orientering fra styremøte i Norsk Luftfartsmuseum.

Arvid orienterte fra møtet.

 

Sak 8 – 2016: Medlemsmøte – Foredrag.

Per-Arvid Tellemann holder foredrag onsdag 9. mars på museet. Tema er opprettelsen av DNL og flyvningene med Ju 52 på kysten av Nord-Norge. Egen kunngjøring sendes ut senere.

 

Sak 9 – 2016: Reisestipend.

Resten av reisestipendet, ca. 5000 kr, går til Ivan Kristiansen. Han skal reise på messen i Speyr, Tyskland. Dermed er stipendet på 10 000 kr vi fikk fra Luftforsvarsmuseet brukt opp.

 

 

Bodø, 3. mars 2016

 

Arvid Martinussen

sek

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 11. januar 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

 Disse møtte:     

 • Gunnar Koch
 • Birger Larsen
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

Forfall:

 • Asbjørn Borge

Sak 5 – 2016: Gjennomgang av papirene til årsmøtet.

Formannen gjennomgikk sakspapirene til årsmøtet.

Sakspapirene godkjent.

 

Sak 6 – 2016. HMS

Databladene legges inn på datamaskinen. Mer oversiktlig enn permer.

Tatt til orientering.

 

Sak 7 – 2016: Orientering fra styremøte i Norsk Luftfartsmuseum.

Arvid orienterte fra møtet.

 

Sak 8 – 2016: Medlemsmøte – Foredrag.

Per-Arvid Tellemann holder foredrag onsdag 9. mars på museet. Tema er opprettelsen av DNL og flyvningene med Ju 52 på kysten av Nord-Norge. Egen kunngjøring sendes ut senere.

 

Sak 9 – 2016: Reisestipend.

Resten av reisestipendet, ca. 5000 kr, går til Ivan Kristiansen. Han skal reise på messen i Speyr, Tyskland. Dermed er stipendet på 10 000 kr vi fikk fra Luftforsvarsmuseet brukt opp.

 

 

Bodø, 3. mars 2016

 

Arvid Martinussen

sek

Bodø luftfartshistoriske forening

 

REFERAT FRA STYREMØTE 1.2.2016

Til stedet: Gunnar Koch, Birger Larsen, Ivan Kristiansen, Ketil Lunde, Torgeir Aanesen

Forfall: Arvid Martinussen, Asbjørn Borge, Alf Staurvik

Sak 1: John Skogøy 80 år:

Forening kjøper passende gave.

Sak 2: Foredrag om "Havørn"-ulykken.

Per Arvid Tellemann har tilbudt forening å holde foredrag om "Havørn" ulykken. Formannen avtaler tid og sted med Per Arvid. I tillegg til ulykken ønskes utfyllende om opprettelsen av DNL og de første ruteflyvingene på Nord-Norge med Ju 52, hvis mulig.

Sak 3: Landsforeningen for Luftfartøyvern.

Styret er positiv til dannelsen av "Landsforeningen for luftfartøyvern", og ønsker å støtte foreningen.

Sak 4: Materiell til Ju 88 og Bf 109.

Norsk Luftfartsmuseum har på årets budsjett ikke bevilget penger til disse flyene. For at arbeidet med flyene skal kunne forsette bevilger forening i første omgang kr 5000,- til hvert av disse flyene.

Sak 5: Montering av BMW motor på Ju 52.

Restaurering av den siste motoren til Ju 52 er et dugnadsprojekt, og skal fullføres som et dugnadsprojekt. Dette vil si at vi monterer motoren på flyet på dugnad.

Sak 6: Arbeid i forbindelse med ny utstilling.

Vi viser til tidligere praksis der arbeid som det er tidsfrist på, skal være betalt. Dette medfører at arbeid på Britton Norman Islander og andre fly som skal brukes i ny utstilling skal være betalt. Likeledes skal arbeid med flytting av fly være betalt. Arbeidsmengden ligger langt over det man kan forvente utført frivillig. Dette utelukker ikke at mindre rutinemessige jobber som vanlig kan utføres gratis.

Forøvrig er styret meget bekymret over at det er planlagt arbeider som langt overskride den arbeidskapasitet som er ved museet.

Gunnar Koch

Styremøte i BLHF.
Mandag 11. januar 2016.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

 Disse møtte:     

 • Gunnar Koch
 • Birger Larsen
 • Arvid Martinussen
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

Sak 1 – 2016: Årsmøte 2016.

Datoen for årsmøtet fastsettes til onsdag 3. mars kl. 1900.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møte.

 

Sak 2 – 2016: Bendix Gyro Polarkompass.

BLHF har kjøpt inn et Bendix Gyro Polarkompass med tanke på å korrigere utstillingen om passasjerflyvningene over Nordpolen.

 

Bakgrunn: Navigatør i SAS, Einar Sverre Pedersen, utredet problemene med navigasjon i forbindelse med flyvning over Nordpolen. Han så behovet for nye navigasjonshjelpemidler. I fellesskap utviklet Bendix og SAS et gyrokompass egnet for polarflyvninger.

Kompasset vi har kjøpt kan komme til erstatning for kompasset som inntil nå har stått i utstillingen, og som er et standard gyrokompass hentet fra en DC 3.

https://nbl.snl.no/Einar_Sverre_Pedersen

 

 

Sak 3 – 2016: Orientering fra siste styremøte i NL.

Formannen orienterte.

Orienteringen tatt til etterretning.

 

Sak 4 – 2016: Ny konservator.

 • Ny konservator begynte i jobben i dag 11. januar. Mangeårig konservator, Birger Larsen, er dermed blitt pensjonist.
 • Jobbfordeling: Islanderen skal inn i verkstedet, og den nye konservatoren får ansvaret for den. Birger fortsetter med Ju 88 og Me 109.
 • Sopwith Baby er kommet inn i museet. Den gamle blir tatt bort og den nye satt på plass.
 • Eierskapet til Jumo 211 motorene på lageret overføres fra forsvarsmuseet til Norsk Luftfartsmuseum som kan bruke dem som byttemiddet ved behov.

 

Bodø 12. januar 2016.