Avhending av motorer

Nyttig skrot.

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

. xxx .

10.03.2022

Foreningen har fått forespørsler om vi hadde noen stjernemotorer som vi kunne avse.

Den ene forespørselen kom fra et privat museum i Trøndelag. De ønsket seg en 1340 Pratt & Whitney, Wasp. Ønsket er mulig å oppfylle dersom de ikke er for kravstore, og kan bygge videre på den motoren vi kan tilby.

Den andre forespørselen kom fra to tekniske fagskoler som ønsket seg hver sin stjernemotor. Vi har to motorer å tilby av typen BMW 132/Snecma, fransk lisensbygd.

BMW 132 er en lisensbygd Pratt & Whitney som er litt forenklet i konstruksjonen, og hvor målene er regnet om fra tommer til meteriske mål.

Det passet godt at forespørselene kom nå, for planen er at HANGAR 9 skal ryddes og ting sorteres, tas vare på eller kastes.

The museum has received requests if they have any round engines that they could donate or sell.

One request came from a private museum in Trøndelag. They wanted a 1340 Pratt & Whitney, Wasp. Their wish can be fulfilled if they are not too demanding, and can restore the engine we can offer.

The second request came from two technical schools. They both wanted a round engine. We have two engines to offer, both of the brand BMW 132 / Snecma, French licensed.

The BMW 132 is a licensed Pratt & Whitney that is slightly simplified in construction, and  the dimensions are converted from inches to metric.

Pratt & Whitney 1340 Wasp

The requests came just in time, because the plan for HANGAR 9 is to empty it, take care of the items that still have a value in one way or another and throw away the rest.

Begge: BMW 132/Snecma