Besøk av Nike-veteraner

Besøk av veteraner fra Nike-bataljonen

    
     

 24. til 26. august 2010 var en gruppe Nike-veteraner på Bodøbesøk.

 Noen hadde med ektefelle. Roy Rusten, som er medlem av BLHF, bosatt i Bodø og som selv er Nike-veteran hadde stått for opplegget som ble svært godt mottatt av gjestene.

24. august var det omvisning på Bodø Flystasjon, hvor gjestene ble vist rundt, og fikk et inntrykk av hvordan en slik stor jagerflybase driftes.

Gjestene var også innom Anlegg 96, et fjellanlegg som i sin tid huset en av jagerskvadronene, men som nå er tatt ut av aktiv tjeneste.

Det ble gitt orientering om Kald krig-prosjektet, hvor Nikebataljonen sikkert vil bli en del av utstillingen.

 

     

Planen er at Norsk Luftfartsmuseum skal få overta anlegget og bygge opp en Kald krig-utstilling. Konservator Karl Kleve og prosjektmedarbeider Kari Aasjord White orienterte om Kald krig/Isfronten.

Til slutt var det tid til overs, og gjestene ble plassert i buss og kjørt opp på Keiservarden. Herfra er det en fastastisk utsikt med Lofotveggen i nord, Sulisfjellene med Blåmannsisen i øst, Børvasstindene i sør og en utrolig øyverden i vest. For å få sett alt dette er man avhengig av godt, klart vær. Gjestene var heldige med været alle dagene, selv om temperaturen kunne vært litt høyere.

 

25. august var avsatt til besøk på Norsk Luftfartsmuseum.

Besøket startet i Satelitten, en bygning som ligger 100 m fra selve museet. Satelitten inneholder kontorer, arkiv, bibliotek, lager og restaureringsverksted.

Bildet til venstre og de to under er fra verkstedet, hvor konservator Birger Larsen fortalte om berging av vrak og hvordan vi tar vare på brukbare deler , bytter tjenester med andre museer og restaurerer fly.

I verkstedet sto en Fw 190 og en Ju 88 som det arbeides på. I tillegg lå det utover bord, benker og gulv en masse "skrot" fra to fly som var kommet inn i løpet av våren og sommeren, en Me 109 og en FW 190. Begge hevet fra sjøen.

Det er få andre enn Birger som kan skape en interesse fra publikum rundt en skrothaug.

 

   
 

 

   

Fra verkstedet. Roy Rusten lengst til høyre.

 

Birger Larsen orienterer om arbeidet på arkivet.

 

Etter mye gåing var det godt å få sitte ned og hvile beina på møterommet.