CESSNA 337D , SUPER SKYMASTER

 

   

Prototypen fløy for første gang 28 februar 1961, og fikk typegodkjennelse 22 mai 1962.Den fikk typebetegnelsen 337 Skymaster. Et antall av 195 ble bygget av denne typen inntil januar 1965. Måneden ettet ble den etterfulgt av Cessna 337C Super Skymaster.Denne utgaven hadde bl. annet opptrekkbart understell, større vinger blandt flere forandringer som gjorde det til et nytt fly. Inntil januar 1968 var det bygget 786 av typen Super Skymaster.Flytypen ble bygget både ved Cessna’s fabrikk Kansas og i Rheims ,Frankrike.Fra 1967 ble det bygget 223 spesialutrustete av typen for USAF til bruk i Viet Nam. Det ble bygget to utgaver, den ene som artilleriobservasjonsfly som også var utrustet med raketter og lette våpen bl. annet 7,62mm mitraljøser. Denne hadde betegnelsen O-2A.Den andre utgaven ,O-2B, var utstyrt for psykologiske krigføring.

Den var utstyrt med kraftige retningsstyrte høyttalere med forsterkere på 600 watt ,som var rettet mot bakken. Den hadde også utstyr for å droppe flygeblader. Museets Cessna 337D Skymaster LN-TVY er en av ialt 4 stk som har vært registrert i Norge. Det ble innleid av Widerøe som fotofly for kartlegging fra 1969 til 1971.

      

Sensommeren 1969 ble det brukt til den første luftkartleggingen av Jan Mayen, med base i Bodø. Det ble også brukt til å kartlegge Svalbard. Fra 1972 til 1979 var det eiet av to privat personer, henholdsvis i Narvik og Hurdal, før det kom til Haakonsvern Aeroklubb på Flesland ved Bergen. I 1993 ble det gitt i gave av Haakonsvern Aeroklubb til NLM .

 

Tekniske data:

Vingespenn                            11,58 m

Lengde                                     9,07 m

Vekt tom                                1202 kg

Max vekt                                1995 kg

Motor  2 stk Continental 6 cyl. 210 hk

Max marsjhastighet               306 km/t

Økon. marsjhastighet            232 km/t

Steilehastighet                       108 km/t

Rekkevidde                            1553 km

                                                                                                                                                                                 

 

 

The prototype flew for the first time on February 28, 1961, and received type approval on May 22, 1962. It received the type designation 337 Skymaster. A number of 195 were built until January 1965. The next month it was followed by Cessna 337C Super Skymaster. This edition had among others retractable undercarriage, bigger wings to mention a few of the changes that made it to a new plane. Until January 1968, 786 Super Skymaster were built.

The aircraft was built both by Cessna's factory in Kansas and in Rheims, France. From 1967 it built 223 special equipped planes for USAF for use in Viet Nam. It was built two versions, one for artillery observation which could be armed with missiles and light weapons among others 7,62mm machine guns. This had the designation O-2A.

The second edition, O-2B, was equipped for psychological warfare. It was equipped with powerful directional speakers with amplifiers of 600 watts, which was directed towards the ground. It was also equipped to drop leaflets.

 

                

The plane at the museum, Cessna Skymaster 337D LN TVY, is one of total 4 which have been registered in Norway. It was hired by Widerøe to make photo maps from 1969 to 1971.

In late summer 1969 it was used for the first air mapping of Jan Mayen from its base in Bodø. It was also used to make maps over Svalbard. From 1972 to 1979 it was owned by two individuals, living respectively in Narvik and Hurdal, until it came to Haakonsvern Aero Club at Flesland Bergen. In 1993 it was donated by Haakonsvern Aero Club to NLM.

                                                                                

Les mer: http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_Skymaster