Skattøra flystasjon fredet

Byggingen av hangaren på Skattøra ble påbegynt av marinen i 1939 og fullført av tyskerne under andre verdenskrig.

Byggingen av hangaren på Skattøra ble påbegynt av marinen i 1939 og fullført av tyskerne under andre verdenskrig.

Einar Jensen i Tromsø har gjort oss oppmerksom på at Riksantikvaren har fredet tidligere Skattøra sjøflystason.

Mitt kjennskap til Skattøra er ganske overfladisk, men på Google ligger masse stoff for den vitebegjærlige. Derfor har jeg lagt ut linker fra Google slik at de som vil søke nærmere informasjon kan gå den veien.

Takk til Einar for tipset.

Aktuelle linker:

Tidligere Skattøra sjøflystasjon i Tromsø er fredet. Tidligere Skattøra sjøflystasjon inneholder i dag fortsatt de elementene som forteller om militær oppbygging i Nord-Norge på 1930-tallet, okkupasjonen under andre ...

https://www.riksantikvaren.no/Fredning/Fredninger/2019/Tidligere-Skattoera-sjoeflystasjon-i-Tromsoe-er-fredet

 

Aug 17, 2015 · Både fylkeskommunen og kommunen ønsker å frede området rundt sjøflystasjonen på Skattøra.

https://www.itromso.no/nyheter/article11432317.ece

 

Jun 13, 2015 · Det er ingen grunn til å tro at kommunestyret vil sette seg på bakbeina og hindre fredning av det som er regnet for å være Norges og Nord-Europas best bevarte sjøflyhangar. Skattøra-området er ...

https://www.itromso.no/nyheter/article11198925.ece

 

Kart som viser Skattøra slik det var i 1947 og hva som nå foreslås fredet. Vedlegg: 1. Beskrivelse og vurdering av de enkelte bygningene/objektene. 2. Skattøra flystasjon 1937-75 – Historisk overblikk, Einar Roald ...

http://www.tromsfylke.no/media/2088/fredning-av-skattoera-off-ettersyn.pdf

 

Tromsø Airport, Skattøra also known by its military designation Skattøra Naval Air Station was a water aerodrome and air base ..... Fredning av Skattøra – Offentlig ettersyn (PDF) (in Norwegian). Archived (PDF) from ... Operator: Royal Norwegian Navy Air Service; Tromsø Municipality

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tromsø_Airport,_Skattøra