McDONNELL F-4 PHANTOM II

HISTORIKK:

Utvikling for US Navy.

F-4 Phantom II var det første jagerflyet som kunne identifisere, avskjære og ødelegge et mål som var innenfor rekkevidde av egen radar uten hjelp fra bakken. Det var også US Navy’s første jagerfly med bare missiler.Det var også det første jagerflyet som var konstruert spesiellt for hangarskipstjeneste , som også ble bestillt av USAF.

Flyet har tjenestegjort i ikke mindre enn 12 forskjellige nasjoners flyvåpen gjennom de 40 år det har vært i tjeneste.

I første omgang tapte McDonnell kampen om kontrakt for US Navys behov for en ny jagerbomber for hangarskip,Chance Vought F8U-1 Crusader gikk av med seieren.

Men McDonnell hadde slik tro på sitt fly at de satte igang med å konstruere og bygge en «mockup», modell av en en jagerbomber, en etterfølger av den populære F3H Demon.

US Navy ble så imponert av konstruksjonen at de bestilte to prototyper av et all-værs angrepsfly med betegnelsen YAH-1.Flyet var en enseter med to J-65 motorer.

I tillegg til 20 mm kanoner kunne det medbringe en stor våpenlast under vingene.

Men i mai 1955 meddelte US Navy at de ikke lenger var interessert i angrepsfly, men i en langtrekkende allværs avskjæringsjager for store høyder, med både flyger og radaroperatør. Ønsket motor var J-79.

McDonnell sa at flyet kunne bygges om etter spesifikasjonene, og betegnelsen ble skiftet til F4H-1 og 25 juli 1955 ble kontrakt underskrevet for to F4H-1 og fem før-serie produksjons-fly .Tallet ble øket til 21 i desember 1956, og igjen 45 desember 1958.

Da hadde den første F4H-1 gjort sin første meget vellykkede jomfrutur.

Før utgangen av 1958 hadde US Navy proklamert at de for fremtiden ville satse på F4H isteden for Crusader.

I løpet av kort tid hadde F4H satt 15 rekorder, bl. annet høyderekord med 98,556 fot, kyst til kyst tvers over USA med tre brennstoff-fyllinger, fra California til New York på 2 timer og 47 minutter. Og ikke minst den absolutte fartsrekord :16o6.3 mph(2585 km).

Flyet var i utgangspunktet utstyrt med 4 Sparrow missiler under skroget, med to ekstra missiler på pylons under vingene. Etter at de to prototypene,XF4H-1, var bygget, ble det satt igang produksjon av 45 F4H-1, nå omdøpt til F-4A, med J79-GE-2 motorer.

I juni 1961 startet produksjonen av den første serie fly for U.S.Navy og U.S.Marine Corps, som ble avsluttet i 1967, disse ble betegnet F-4B og det ble bygget i allt 649, med en kraftigere motor, J79-GE-8.

Dette var en jager bomber variant, og en våpenløs fotorekognoserings utgave kun for US Marine Corps. Disse siste fikk betegnelsen RF-4B.

    

USAF:

Det oppsto en slik entusiasme for flyet at etter påtrykk fra forsvarsminister Robert McNamara, besluttet USAF å evaluere flyet.

Det ble prøvet mot det aktuelle flyet i USAF,F-106A, og viste seg totalt overlegen.

Og 30 mars 1962, fikk McDonnell den første bestillingen på F-4, som i USAF fikk betegnelsen F-4C. Den største forskjellen fra US Navy’s modell, var dobbel kontroll, d.v.s. kunne flyes fra begge seter, annen elektronikk samt større hjuldiameter. USAF bestilte også en fotoutgave, RF-4C.

I årene som fulgte er F-4 Phantom bygget og modifisert i mange varianter for å kunne utføre de oppgaver som var ønskelig. Det medførte bevepning som kanoner, missiler, bomber, kamerautstyr for fotorekognosering o.s.v.

US Marine Corps hadde F-4 i tjeneste til i begynnelsen av 1980 årene, da de ble avløst av F-18. I USAF er nå F-4 overført til reserven.

De F-4 som er i tjeneste i andre land, ventes å være i bruk ut 1990 årene, og kanskje lenger hvis det viser seg lønnsomt med en oppgradering.

Museets fly er en F-4E

Tekniske data:

TYPE: tomotors multi-rolle skip/landbasert jager/angrepsfly.

MOTOR: to 17900lb (8127 kg) skyvekraft, general Electric J79 GE-17 turbojet med

etterbrenner.

YTELSER: maksimum hastighet Mach 2.17 eller 1430 mph (2304 km/t) i

36 000 fots høyde,

(10973 m).

Marsjfart med typisk operativ brennstoff og våpen last i 33000 fot(10050 m)

er 572 mph(924 km/t)

VEKT: tom 31853 lb, maksimum avgangsvekt 61795 lb(28055 kg)

VINGESPENN: 38 fot 4 tommer,(11,68 m)

LENGDE: 63 fot (19,20 m)

HØYDE: 16 fot 5 tommer,(5 m)

BEVEPNING: en 20 mm M61A1 roterende kanon med 640 runder, 4 AIM-7E Sparrow-missiler under skroget, pluss diverse mulige kombinasjoner av våpen på fire pylons under vingene, opp til en vekt av 12980 lb,(5888 kg)