Saab Safir

xxx

02.10.2018

Transportkasse er laget og motoren er klar for en tur til Danmark hvor den skal sjekkes og overhales.

Uten motor blir framparten litt snau, men noe kaotisk med en masse "løse ender".23.09.2018

Lite har skjedd med Saab Safiren siden sylinderene ble demontert. Jeg tror de som skal få flyet i lufta har vært i tenkegropa.

De har nå bestemt seg for å sendemotoren til Danmark for overhaling. Som en konsekvens av den beslutningen er alt som var demontert nå satt på plass.

Mens motoren er i Danmark skal mannskapet i Bodø gjennomgå skroget og gjøre noen nødvendige rettelser og reparasjoner. 02.03.2018

I verkstedet har vi fortsatt LMUs SAAB Safir som gjest.  Bildet viser Gunvald Holien fra Luftfartstilsynet som kontrollerer motoren under påsyn av John Solvang. John er flyver i Widerøe, og er en av de som står bak prosjektet med å få Safiren i lufta.

Det snakkes om å få forkrommet sylindrene innvendig, og få byttet stempelfjærene.

07.02.2018

Tirsdag 6. februar var det sjeldent stort oppmøte i verkstedet. Det er ikke ofte så mye ekspertise er samlet i verkstedet i Olav V gt.

I tillegg til den faste dugnadsgjengen fra BLHF, hadde Mike tillyst et møte med mannskapene som skal få Saab Safiren i lufta. De møtte opp i stort antall for å bli orientert om forholdene i verkstedet, se på og vurdere flyet og snakke om hva som måtte gjøres.

Ut fra stemningen tydet alt på at de gledet seg til å organisere seg og ta fatt. 

          

29.01.2018

I dag ble Saab Safir tauet fra lageret på flystasjonen og til verkstedet i Olav 5. gt. Her skal den gjennomgåes av mekanikere og gjøres flydyktig forhåpentligvis i løpet av våren 2018.

Skroget med tilhørende funksjoner ser bra ut, men må selvfølgelig sjekkes.

Motoren, en 6-sylindret Lycoming skal sjekkes grundig.

Flyet har i mange år hengt i utstillingen til Luftforsvarsmuseet. Det ble tatt ned for å gjøre plass til U2. I den forbindelde dukket ideen opp om å gjøre det flybart.

Arbeidet på flyet skal utføres av fagarbeidere fra Widerøe, Flystasjonen og andre med relevant kompetanse.

xxxxxx