Saab Safir - Svensk skolefly

Den svenske flytypen SAAB Safir var i produksjon i årene 1946-1966, i fire ulike modeller. Totalt ble det bygget 320 fly, alle varianter inkludert. 200 ble solgt til ca 20 land, hvor de ble brukt både sivilt og militært i ulike oppdrag som skoleflyging, kommunikasjon, og klubbflyging. Flere land brukte SAFIR i den grunnleggende flygerutdannelsen, sivilt som militært. Luftforsvaret kjøpte 30 SAAB Safir som erstatning for Fairchild Cornell. De fleste var i bruk ved flygeskolen, men noen var fordelt til flystasjoner som kommunikasjonsfly. I 1982 ble Safir'en skiftet ut med MFI 17 Safari.

xxx

 

28.11.2022    

I helgen ble vingene og propellen på Luftforsvarmuseets Saab Safir montert. Man fikk også tid til å justere magnetene på motoren.  Safir- gjengen på Langstranda hadde besøk av Sigvart Dale som ledet arbeidet.  Det er utrolig hvor greit slike monteringsjobber går når de ledes av en mann med lang erfaring på flytypen, og som har med seg spesiallaget verktøy som gjør jobben lettere.  Safiren har gått en lang vei fra den sto på gulvet i Luftforsvarsmuseet med fastlåste vingebolter, defekt motor og en propelltype som ikke lengre var tillatt å bruke. 

Hilsen Gunnar

 

This weekend, the wings and propeller were mounted on the Aviation Museum's SAAB Safir. It was also time enough to adjust the engine magnets. The Safir group at Langstranda had a visit from Sigvart Dale, who led the work. It's amazing how smoothly such an assembly job goes when led by a man with extensive experience at the type of aircraft, and who brought specially made tools that made the job easier. The Safir has come a long way since it stood on the floor at the Air Force Museum with stuck wing bolts, a faulty engine and a type of propeller that was no longer allowed to be used.

Greetings Gunnar

 

 

Påkrevet utrustning som skal på plass i flyet

Required equipment that must be in place in the aircraft

Cockpit har gjennomgått en oppgradering. Gamle instrumenter er byttet ut med nye. 

The cockpit has been upgraded. Old instruments have been replaced with new ones.

 

Denne propellen skal ikke falle av i lufta. John Solvang holder imot mens en annen drar til propellmuttra med momentnøkkelen.

This propeller should not fall off in the air. John Solvang holds on while another pulls at the propeller nut with the torque wrench.

"Sjølgjort er velgjort" sier et gammelt ordtak. Disse tre ser i alle fall ut til å være fornøyd.

"Self-done is well-done" says an old saying. At least these three seem to be happy.

 

Nå nærmer det seg testflyvning og godkjenning.

Now the test flight and approval are approaching.

02.10.2018    

Transportkasse er laget og motoren er klar for en tur til Danmark hvor den skal sjekkes og overhales.

 

Uten motor blir framparten litt snau, men noe kaotisk med en masse "løse ender".


 
23.09.2018    

Lite har skjedd med Saab Safiren siden sylinderene ble demontert. Jeg tror de som skal få flyet i lufta har vært i tenkegropa.

De har nå bestemt seg for å sendemotoren til Danmark for overhaling. Som en konsekvens av den beslutningen er alt som var demontert nå satt på plass.

Mens motoren er i Danmark skal mannskapet i Bodø gjennomgå skroget og gjøre noen nødvendige rettelser og reparasjoner. 

 
 

 
02.03.2018    
 

I verkstedet har vi fortsatt LMUs SAAB Safir som gjest.  Bildet viser Gunvald Holien fra Luftfartstilsynet som kontrollerer motoren under påsyn av John Solvang. John er flyver i Widerøe, og er en av de som står bak prosjektet med å få Safiren i lufta.

Det snakkes om å få forkrommet sylindrene innvendig, og få byttet stempelfjærene.

 

 

 

 
07.02.2018    

Tirsdag 6. februar var det sjeldent stort oppmøte i verkstedet. Det er ikke ofte så mye ekspertise er samlet i verkstedet i Olav V gt.

I tillegg til den faste dugnadsgjengen fra BLHF, hadde Mike tillyst et møte med mannskapene som skal få Saab Safiren i lufta. De møtte opp i stort antall for å bli orientert om forholdene i verkstedet, se på og vurdere flyet og snakke om hva som måtte gjøres.

Ut fra stemningen tydet alt på at de gledet seg til å organisere seg og ta fatt. 

 
              
 
 

 

 

 
29.01.2018    

I dag ble Saab Safir tauet fra lageret på flystasjonen og til verkstedet i Olav 5. gt. Her skal den gjennomgåes av mekanikere og gjøres flydyktig forhåpentligvis i løpet av våren 2018.

Skroget med tilhørende funksjoner ser bra ut, men må selvfølgelig sjekkes.

Motoren, en 6-sylindret Lycoming skal sjekkes grundig.

Flyet har i mange år hengt i utstillingen til Luftforsvarsmuseet. Det ble tatt ned for å gjøre plass til U2. I den forbindelde dukket ideen opp om å gjøre det flybart.

Arbeidet på flyet skal utføres av fagarbeidere fra Widerøe, Flystasjonen og andre med relevant kompetanse.

 
xxxx