Namsostårnet

Namsos-tårnet er på plass

På onsdag ble det gamle kontrolltårnet fra Namsos Flyplass heist på plass på toppen av Avinor Museums nybygg på flymuseet.  Tårnet vil bli utrustet slik det var på den siste tiden i aktiv tjeneste på Namsos. Dermed får Avinor i utstilling et typisk kontrolltårn fra en første tiden med kortbaneflyplasser.

Bygningen skal også huse Avinors historiske kjøretøy.

Bygget skulle etter planen ha vært ferdig i april, men på grunn av kulden i vinter, blir det neppe klart før i mai. 

Foto: Bjørn Eriksen 

 


 

 

 


 

 

Tidlig på sommeren ble Namsostårnet og de underliggende garasjene gjort ferdig. Det er et flott anlegg Avinor har fått til like øst for Norsk Luftfartsmuseum.