Fra 2011

 

7. nov. 2011 

 

På Mo har kampen mot pinne-skruene startet. Her vises en som er blitt beseiret.

På motoren var det en masse pinneskruer, og de satt godt fast og var lette å knekke. Etter en tid fikk man tak i verktøy som gjorde fjerning av alle skruene mulig.

     
     
 

Arnt Espen på Sola har formet plexiglasset til bakre canopy for oss. Sola sin til venstre, vår til høyre. Det at plexien i vår ser matt ut er på grunn av at beskyttelsesplasten ennå ikke er fjernet. Den vil stå på til klemlistene er montert. Listene setter vi selv på plass.

Virkelig flott arbeid!

 
     
     
 

I Bjerkvik er en gruppe interesserte i full gang med å restaurere en Ju 52.

Birger Larsen skal være veileder for gruppen i restaureringsarbeidet.

 

Siste: På grunn av manglende lokal interesse og motstand mot prosjektet er det lagt ned. Andre skal overta arbeidet. Sola kan være en aktuell kandidat.

 
     
     
 

Nytt fly til Norsk Luftfartsmuseum?

Det jobbes med en byttehandel mellom flymuseet på Sola og Norsk Luftfartsmuseum. Det er stor sjanse for at Britten-Norman Islander LN-ORF i Norwings farger kommer nordover igjen! Det gjenstår at byttehandelen blir godkjent av de respektive museers styre.

Ivan, Tor og Birger var sist helg på Sola for å få en oversikt over hva som måtte gjøres med flyet.

 
          

Historikken: Tidligere registrert G—BCZS

Registrert 04.06.1975 på Norwings AS, Kirkenes.

Landingshavari 17.02.1983 i Båtsfjord.

Slettet 18.12.1985.

Gitt til flymuseet på Sola. Vingen brukt til dekorasjon i en pizzarestaurant. Vingen nå i lager på Sola.

(Takk til Kay Hagby for historikken.)

   
     

 

 

   
   

Dorniermuseet i Tyskland har under bygging i Hereg, Ungarn, en kopi av Dornier Wal N-24. Her et bilde fra oppbyggingen av vingen.

Fantastisk flott arbeid!

 
     

 

 

   
            

Vi får som gave fra Rolls-Royce i Glasgow en motor som passer til vår ”Olav Kyrre”. Sannsynligvis vil vi stille ut motoren ved siden av flyet.

Det var Rune Klepp som oppdaget motoren som nærmest sto stuet bort på fabrikken, og spurte om de kunne tenke seg å gi den til Norsk Luftfartsmuseum. Det var greit dersom vi betalte transportkostnadene.