Besøk i Hereg, Ungarn

19.10.2022

For noen dager siden besøkte jeg Karl Birczaks verksted i Hereg, Ungarn.  Vi har tidligere hatt et god samarbeid med verkstedet. Det har restaurert vingene til vår Bf 109 og skroget til Ju 88. 

Etter Karls død har verkstedet skiftet navn til Ali Storiche 47, og ledes av hans kone Sophie Borbely.  Verkstedet ligger i en landsby oppe i åsen en times kjøring fra Budapest - et sted der man ikke skulle vente å finne et flyverksted.  På verkstedet arbeides etter tradisjonelle håndtverksmessige metoder.  Her finner du ingen CAM/CAD maskiner.

For tiden arbeider verkstedet med en Junkers 13 til Deutches Techniks Museum, en Bf 109 til privat eier og en Messerschmitt Bf 109 Taifun som har norske eiere.

En kuriositet som skulle restaureres var et sett vinger som har vært trukket med papir.  De stammer nok fra et forsøk på å fly med muskel-kraft etter flakse metoden.

Ute i bakgården sto en Aero Ae-45 som Karl i sin tid kjøpte, men aldri fikk tid til å gjøre noe med.

Den rare maskinen på bildet er en valse som brukes til å lage bølge aluminiums plater.

Hilsen

Gunnar

A few days ago I visited Karl Birczak's workshop in Hereg, Hungary. We have previously had good cooperation with the workshop. It has restored the wings of our Bf 109 and the fuselage of the Ju 88.

After Karl's death, the workshop changed its name to Ali Storiche 47, and is managed by his wife Sophie Borbely. The workshop is located in a village up in the hills an hour drive from Budapest - a place where you wouldn't expect to find an aircraft workshop. In the workshop, work is done according to traditional artisanal methods. You will not find any CAM/CAD machines here.

The workshop is currently working with a Junkers 13 for the Deutches Techniks Museum, a Bf 109 for a private owner and a Messerschmitt Bf 109 Taifun that has Norwegian owners.

A curiosity during restoration was a set of wings which have been covered with paper. They probably originate from an attempt to fly with muscle power according to the flapping method. 

Outside in the backyard was an Aero Ae-45 that Karl bought a long time ago, but never had time to do anything with.

The strange machine in the picture is a roller used to make corrugated aluminum sheets.

 

 

.....