Westland Lynx “Gaupe”

Permitteres fra Kystvakta etter lang og tro tjeneste

 

 

 

 

   

 

Mer informasjon fra museet

 

   

Etter 33 års tjeneste hos Kystvakten skal Lynx-helikoptrene omsider pensjoneres.

Lynx kom til det norske luftforsvaret i 1981 og har utført kystvaktoperasjoner fra fartøy siden 1983. Helikoptrene opereres av Luftforsvarets 337 skvadron som er stasjonert på Bardufoss.

Helikopter 207 er «fleet leader» og ble fløyet til Bodø flystasjon hvor den skal stå operativ ut året. Den vil da ha passert 9 200 flytimer.

Dette er altså Lynx-helikopteret med flest flytimer i verden og skal selvsagt på museum.

En av de første dagene i 2015 blir det tauet videre til Flymuseet i Bodø der verdensrekordholderen får sin velfortjente plass, skriver Forsvaret på sine nettsider.

Til sammenligning har åtte av de tolv Sea King-helikoptrene til 330-skvadronen rundt 15 000 flytimer hver.

 

After 33 years of service in the Coast Guard the Lynx helicopters finally are retired.

Lynx came to the Norwegian Air Force in 1981 and has served in coastguard operations from vessels since 1983. The helicopters have been operated by the Air Force 337 squadron stationed at Bardufoss.

Helicopter 207 is "fleet leader" and was flown to Bodø airbase where it will be operational throughout the year. It will then have passed 9,200 flying hours.

So this is the Lynx helicopter with the most flight hours in the world and has obviously deserved its place in the museum.

One of the first days in 2015 it will be towed to the Aviation Museum in Bodø where it will be on exhibition.


By comparison, eight of the twelve Sea King helicopters from 330 Squadron have about 15,000 flight hours each.