331-skvadronen på vingene med gullguttene

Flyhistorie og fotballhistorie i ett. Aviation and Soccer history in one event.

Avisa Nordland:
331-skvadronen på vingene med gullguttene.

Noen minutter etter at gullet var sikret gikk de første meldingene i Luftforsvaret:

- Vi må stille med eskorte!

Skvadronssjef Henning Homb flirte godt da han fikk spørsmålet først.

Men tromsøværingen var ikke snauere enn at han fikk åtte (!) fly på vingene, som eskorterte SAS-maskinen fra Trondheim og et stykke nordover langs kysten i drøyt ti minutter.

Formasjonstrening

Major Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, opplyser at den første meldingen gikk mellom de involverte klokken 22.41 søndag kveld.

Så måtte Forsvaret kontakte SAS, som bød på utfordringer. Men også SAS-pilotene stilte seg positive.

Da var det bare å få kampflyene på vingene.

- Dette skjer vel ikke ofte?

- Ikke i det hele tatt, smiler Stordal.

Ifølge ham ble stuntet gjort i forbindelse med avslutningen av flyenes morgentrening.

- Da fikk de også god formasjonstrening, sier majoren.

The 331 Squadron on the wings with “The Golden Boys.”

A few minutes after the Gold Medal to Bodø Glimt in the National Soccer League was a fact, the first messages went among the Air Force personnel in Bodø:
- We must provide an escort!

Squadron Commander Henning Homb had a good laugh when he was first asked the question.
But the Commander, originally from Tromsø,  Bodø’s rival in the north, managed to mobilise no less than eight F16 fighters and got them on the wings in time to escort the SAS plane with the soccer team on board, from Trondheim and some distance north along the coast for just over ten minutes.
 
Formation training:
Major Brynjar Stordal, spokesman for the Armed Forces' Operational Headquarters, states that the first message went between those involved at 22.41 on Sunday night.
Then the Armed Forces had to contact SAS, which offered some challenges. But the SAS pilots were also positive.
Then it was just a matter of getting the fighter jets on the wings.

- This does not happen often, does it?
- Not at all, Stordal answered with a smile.
According to him, the stunt was done in connection with the end of the planes' morning training.
- Then they also got good formation training, the major says.

Click on the link

Link til NRK's dekning av hjemturen