Vinger oktober 2021

Vi har nå flyttet LN-PAB Norseman fra utstillingen i Norsk Luftfartsmuseum og inn på verkstedet for å få gjort de siste jobbene med finishen.

28.10.2021

Så var "Zahl Transport" i gang igjen.

 

     
     
     

Gunnar Koch: Noorduyn Norseman

Vi har nå flyttet LN-PAB Norseman fra utstillingen i Norsk Luftfartsmuseum og inn på verkstedet for å få gjort de siste jobbene med finishen. Du har neppe sett en Norseman med en slik hjulstilling før. For å få plass til flyet på et 2,5 m bredt lasteplan, måtte hjulleggene snues. Nå er hjulleggene snudd til rett posisjon, og alt ser normalt ut.

Vi står igjen med et uløst restaureringsproblem: Bak setet til co-piloten, er det et feste for en signalpistol og et rør det er ment å kunne skyte gjennom som går gjennom dørken. Er det noen som vet hva diameteren skal være på røret?

 

Gunnar Koch: Noorduyn Norseman

At the Norwegian Aviation Museum, we now have  moved LN-PAB from the exhibition to our workshop to do the finishing work. You probably never have seen a Norseman with an undercarriage like this! We had to turn the landing legs 180 degrees to make the aircraft fit on a truck bed that is only 2,5 m wide.

We have one unsolved restoration problem. Behind the co-pilots seat there is a pyrotechnic pistol mount and a tube through the floor. Does anybody know the diameter of that tube?

 
 
     
 
     
05.10.2021 ....  
     

Da den nye utstillingen på sivil side ble planlagt, ble det bestemt at skjellettet til Norseman skulle stå i utstillinga for å vise hvordan et fly fra "gamle dager" var bygd opp med ribber og spanter. Det har vært jobbet på flyet mens det sto i museet.

Nå nærmer vingene seg ferdig i verkstedet, mens det i følge "petimetrene"ennå er noen detaljer som gjenstår på skroget, bl.a. under dørken. Derfor vurderes det å taue skroget over plenen og inn i verkstedet.

Hjulene med tilbehør er hentet i Hangar 9 og skal klargjøres for montering. Her er ingen detalj så liten og ubetydelig at den blir oversett, og godt men krevende er det.

Gunnar og John skal for sikkerhets skyld fjerne sideroret og finnen før flyttingen, slik at de ikke skades ved passering av dørkarmer.

When the new exhibition on the civilian side was planned, it was decided that Norseman's skeleton would be in the exhibition to show how a plane from the "old days" was built up with ribs and frames. The plane has been worked on while it was on exhibition in the museum.

Now the wings are close to completion in the workshop, while according to the "petimeters" there are still some details that remain on the frame for example under the floor. Therefore, it is considered to tow the hull across the lawn and into the workshop.

 

The wheels and the legs are taken from Hangar 9 to the workshop and must be prepared for assembly. No detail here is so small and insignificant that it is overlooked. It is both good and demanding. 

For safety reasons, Gunnar and John must remove the side rudder and fin before moving, so that nothing of the framework is damaged when passing through doors.