Condor utenfor Dyrøya

Heving av deler fra en Fw 200 Condor utenfor Dyrøya i Troms.

 

 

Halepartiet til Fw200 Condor hevet fra 63 meters dyp utenfor Dyrøya.

15. august 2010 hevet Norsk Luftfartsmuseum ved god hjelp av frivillige fra lokalmiljøet på Dyrøya og Tromsø, halepartiet av en Fw 200 Condor. Flyet ble skutt ned av en Hawker Hurricane fra 46. Sqdn RAF 29. mai 1940.

Hevingen er et ledd i museets mangeårige samarbeid med Deutsches Teknikmuseum, Berlin og vil inngå i dette museets arbeid med å bygge opp et fly av denne typen til samlingene sine. Utgangspunktet for gjenoppbyggingen ble for flere år siden hevet fra fjorden ved Hommelvik, nær Trondheim.

I 2009 ble det i tillegg innsamlet vingedeler fra fjellet Kvitanosi nær Voss. Se "Berging av Fw Condor" til venstre.

Oppbyggingen av halepartiet blir gjort av frivillige fra Lufthansa i Hamburg mens vingene blir oppbygget av frivillige fra Airbus i Bremen.

På grunn av den svekkede konstruksjonen og i tillegg mye mudder i konstruksjonen brakk deler av bakkroppen løs fra halen. Det er et håp om at disse delene kan hentes opp fra havbunnen på et senere tidspunkt.

 

The tail of FW200 Condor was retrieved from 63 meters outside Dyrøya.

On the 15th of August 2010 the Norwegian Aviation Museum with help of volunteers from the local community at Dyrøya and Tromsø, raised the tail section of an Fw 200 Condor. The plane was shot down by a Hawker Hurricane from 46 Sqdn RAF 29th of May 1940.

A  local fish farming company made ​​the operation possible by supporting divers, a boat with a crane and a crew.

This rescue job is a part of the museum's longtime collaboration with Deutsches Technik Museum, Berlin, and will be a part of this museum's efforts to rebuild an aircraft of this type for their collections. It all started some years ago when parts of a Condor were taken up from the bay at Hommelvik, near Trondheim.

In 2009 it was additionally collected wing parts from the mountain Kvitanosi near Voss. See "Recovery of Fw Condor" to the left.

The rebuilding of the tail structure is done by volunteers from Lufthansa in Hamburg while the reconstruction of the wings is done by volunteers from Airbus in Bremen.

Because of the weakened structure and in addition a lot of mud inside the construction, parts of the aft fuselage broke loose from the tail section during the operation. The hope is that these parts can be retrieved from the seabed later.

 

Etter mange år på havbunnen utenfor Dyrøya er det klart for å hente opp vraket. Det gamle skroget skal atter få gjøre nytte for seg, denne gangen i hjemlandet.

Til uvurdelig hjelp var et lokalt oppdrettsselskap, som stilte opp med båt, mannskap og krankapasitet. Uten deres hjelp hadde ikke bergingen vært mulig.

 
 

 

 

      
     
   

 

 

Foto: Birger Larsen, NL