Kurs i trekking med duk

10.11.2022

I helgen ble det holdt kurs i trekking av fly med Ceconite i verkstedet på Norsk Luftfartsmuseum.  Kurset varte fra torsdag 3. til og med søndag 6. november.  Initiativtakere til kurset var gjengen som holder på å gjøre Luftforsvarsmuseet SAAB Safir flydyktig.  Inspirerende instruktør var Øyving Vassbotten fra Notodden Flyhangar a.s.

This weekend we hosted a course in how to cover an aircraft’s wings with Ceconite. The course took place in the workshop at the Norwegian Aviation Museum from Thursday the 3rd of November to Sunday the 6th of November. The initiators of the course were the group who are making the Norwegian Air Defense Museum's SAAB Safir airworthy. The inspiring instructor was Øyving Vassbotten from Notodden Flyhangar a.s.

Deltakerne kom fra Safir-gjengen, Bodø Flyklubb, BLHF og Luftfartstilsynet. Øvingsobjekt var en flap fra Norseman, og man så også på ror fra museets Piper Cub og vingen til Piper Super Cub LN-KCS som havarerte på Røssvold i Rana i 1970 og mange år senere dukket opp som herreløst vrakgods på Bodø Flystasjon.

The participants came from the Saab Safir group, Bodø Flyklubb, BLHF and the Norwegian Civil Aviation Authority. The training object was a flap from Norseman, and they also had a look at the rudder belonging to the museum's Piper Cub and the wings of the Piper Super Cub LN-KCS, which crashed at Røssvold i Rana in 1970 and many years later turned up as a stray wreck at Bodø Air Base.

...

Dop pensles på ribbene før duken legges på.

Dop is brushed on the ribs before the cloth is put on.

Når duken er lagt på, tilføres det mere dop. Duken limes til ribbene ved hjelp av dopen.

When the cloth is put on, more dope is added. The cloth is glued to the ribs using the dope.

Duken strammes lett slik ar den blir glatt. Når den sitter fast på ribbene, strykes duken med et strykejern med passelig temperatur. Det får duken til å krympe og bli stram.

The cloth is lightly tightened so that it becomes smooth. When it is fixed to the ribs, the cloth is heated with an iron at a suitable temperature. This causes the cloth to shrink and tighten.

 

Grønnfargen på duken kommer av nitratdopen som er penslet på. Det finnes to typer dop til dette formålet. Dopen som er brukt her trekker seg ikke sammen når den tørker. Duken er allerede stram.

Hadde trekket vært av f.eks. bomull måtte vi ha brukt dop som krymper  når den tørker.Når denne typen dopen tørker trekker duken seg sammen og blir stram.

Dopen er en form for celluloselakk, og legges på i flere strøk. 

Den kan iblandes aluminiumspulver for å beskytte duk og dop mot nedbryting pga. ultrafiolette stråler.

The green color of the cloth comes from the nitrate dope that has been brushed on. There are two types of dope for this purpose. The dope used here does not shrink when it dries. The cloth is already taut.

Had the cloth been made from cotton, we had to use dope that shrinks when it dries. When this type of dope dries, the cloth contracts and becomes tight.

The dope is a kind of cellulose varnish and is applied in several layers.

It can be mixed with aluminum powder to protect the fabric and dope from degradation due to ultraviolet rays.