Referat 2018

Styremøte i BLHF.
Mandag 12. november 2018.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800.

  Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Per Stoltenberg
 • Alf Staurvik

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass
 • Per Morten Wik

 

 

Sak 14 – 2018: Juletilstelning

Årets juletilstelning går av stabelen tirsdag 18. desember kl. 1900 i lokalene i Olav V gt. 120.

 

Sak 15 – 2018: Tilbakebetaling an forskutteringer.

Forskutteringene BLHF har gjordt i henhold til avtaler med NL og LMU blir tilbakebetalt før årets utgang.

 

Sak 16 ­– 2018: Museets hjemmeside.

BLHF takker ja til å bli presentert på museets hjemmeside. Samtidig takker vi ja til å få legge ut bilder og artikler på samme siden. Det kan være aktuelt å skrive om:

Norseman

Dauntless

Ju 52

Verkstedet.

 

Bodø 13. november 2018

 

Arvid Martinussen

Styremøte i BLHF.
Mandag 27. august 2018.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800.

  Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Per Morten Wik
 • Per Stoltenberg

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik
 • Kjell Fransplass

 

 Sak 11 – 2018: Tirsdagsjobbing.

 • Vi starter høstsesongen tirsdag 28 august.

 

 Sak 12 – 2018: Økonomi.

 • LMU er ajour med nedbetaling på beløpet BLHF har forskuttert.
 • Kontingentinngangen har vært god.
 • Små forandringen i medlemsmassen, noen kommer og noen går.

 

 Sak 13 – 2018: Åpen dag 2018.

 • Datoen er satt til søndag 16. september. Klokkeslett kunngjøres senere.
 • Foruten selve museet åpnes følgende:
  • Namsostårnet
  • Domen
  • Verkstedet

Verkstedet blir bemannet med folk fra BLHF og gruppen som arbeider med Saab Safir.

Det vil bli vist en fotokavalkade som presenterer aktivitetene som har vært i verkstedet, og en presentasjon som går på Norseman.

Det må ryddes i verkstedet før søndag 16 sept. I tillegg har styret for museet bebudet et besøk i forbindelse med styremøtet 18. og 19. sept.

 

 Bodø 28. august 2018

 

Arvid Martinussen

sek

 

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 28. mai 2018.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Per Morten Wik
 • Torgeir Aanesen

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Per Stoltenberg
 • Kjell Fransplass

 

 Sak 8 – 2018. Sesongavslutning.

Grillkveld blir tirsdag 12 juni. Vanlig opplegg.

 

Sak 9 – 2018. Dugnadskvelder.

Tirsdag 12. juni blir siste dugnadskvelden før sommer ferien.

 

Sak 10 – 2018. Luftfartsmuseets forvaltningsplan.

Høyttenking rundt forvaltningsplanen:

Gjennomgang av samlingene:

 • Sortere i sivilt og militært
 • Hva tilhører BLHF?
 • Hva har BLHF fått i gave, og hva har foreningen kjøpt?
 • Tvilsomme eiendomsforhold til gjenstander fra krigen (alliert opprinnelse) må avklares.
 • Det som er av sivil opprinnelse, og tilhører BLHF, overføres vederlagsfritt Norsk Luftfartsmuseum, dersom det er gjenstander de ønsker å ta vare på.
 • Unntaket er bilder, dokumentasjoner og manualer som vi ønsker å ha kontroll over så lenge Norsk Luftfartsmuseum etter vår mening ikke har en tilfredsstillende arkivtjeneste og bibliotek.
 • Videre ønsker vi å kunne bruke mindre gjenstander som er i vårt eie som dekorasjoner i lokalene vi benytter i Satelitten.

I forbindelse med dette arbeidet må vi se til Oppløsningsparagrafen, §9, i vedtektene for BLHF.

 

Bodø, 29.05.2018

Arvid Martinussen

sek

Referat fra styremøte mandag 12.3.2018

 

Sak1: Etablering av nytt styre.

Skjema for registrering av nytt Bodø Luftfartshistoriske Forening

 

Til stedet: Gunnar Koch, Per Stolenberg, Per Morten Wik, Torgeir Aanesen, Kjell Fransplass, Ketil Lunde.

styre til Brønnøysundregisteret ble utfylt.

 

Sak 2: Foreningens skjold.

Foreningens skjold ble tildelt Harald Sydness og Widerøes Flyveselskap for hjelp med innsamling av deler til Norseman LN-PAB i Canada.

 

Sak 3:  Landsforeningen for Luftfartøyvern

Foreningen meldes inn som medlem i Landsforeningen for luftfartøyvern.

 

Sak 4: Utlegg for museene

I dag er LMU skyldig BLHF kr 52 000,- i forbindelse med innkjøp av deler m.m. til Messerschmitt Bf 109.

 

Norsk Luftfartsmuseum har tilbakebetalt kr 20 000,- for utlegg til kjøp av deler til Norseman LN-PAB.

 

Sak 5: E-post fra direktør Hanne Jakhelln til Birger Larsen.

Styret har diskutert meldingen og tatt den til etterretning.

 

referent Gunnar Koch

 

Bodø Luftfartshistoriske Forening

 

Referat fra årsmøtet 28.2.2018

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

 

Sak 2: Ordstyrer og referent

Formannen ble valgt til ordstyrer, og Ketil Lunde til referent.

 

Sak 3: Underskrivere til protokollen

Jørgen Nordal og Roy Rusten ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Sak 4: Årsberetning

Årsberetningen ble godkjent.

Styre ble oppfordret til å tildele Harald Sydness foreningens skjold for innsatsen under året og tidligere innsamlingsaksjoner i Canada.

 

Sak 5: Regnskap

Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 7: Kontingent for 2018

Kontingenten ble vedtatt uendret, kr 250,-

 

Sak 8: Budsjett

Utgifter og inntekter ble vedtatt holdt inn de samme rammer som i 2017

 

Sak 9: Valg

 

Følgende ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling:

 

Formann                  Gunnar Koch                       gjenvalgt, 2 år

Nestformann          Per Stoltenberg                  et år igjen

styremedlem          Arvid Martinussen             gjenvalgt, 2 år

styremedlem          Torgeir Aanesen                et år igjen

styremedlem          Per Morten Wik                 nyvalgt, 2 år

kasserer                   Gunnar Koch                       gjenvalgt, 2 år

styremedlem          Alf Staurvik                         gjenvalgt, 1 år

 

Varamedlem           Ketil Lunde                          gjenvalgt, 1 år

Varamedlem           Kjell Fransplass                   nyvalgt, 2 år

 

revisor                      Eva Leivseth                        gjenvalg, 1 år

 

valgkomitee            Bård Skålbones                  et år igjen

Valgkomitee            Rune Klepp                          gjenvalgt, 2 år

Referent Ketil Lunde

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 19. februar 2018.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Per Stoltenberg

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

 

Sak 7 – 2018. Regnskapet slik det presenteres for årsmøtet.

Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2017. Etter en kort runde med spørsmål og svar ble regnskapet godkjent for presentasjon på årsmøtet.

 

Sak 8 -  2018. Saksliste og årsberetning til årsmøtet 2018.02.21

 • Det var ikke meldt inn nye saker til årsmøtet.
 • Sakslista for årsmøtet ble godkjent.
 • Formannen gjennomgikk årsberetningen. Det ble vedtatt små endringer i teksten et par steder. Årsberetningen ble godkjent for presentasjon på årsmøtet.

 

 

Bodø, 20. februar 2018

 

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.
Mandag 29. januar 2018.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
Kl 1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Alf Staurvik
 • Asbjørn Borge
 • Torgeir Aanesen
 • Per Stoltenberg

 

Sak1 – 2018: Innkjøp av ei lita platesaks.

Det er fremkommet ønske om ei lita platesaks til plateverkstedet. John S har funnet ei med kuttlengde 30 cm og til en pris av 6000 kr.

 

Vedtak: Vi går til anskaffelse av saksa.

 

Sak 2 – 2018: Innkjøp av håndverktøy, begrenset oppad til 5000 kr.

John S, som har påtatt seg ansvaret for håndverktøyet, ønsker et verktøybudsjett å forholde seg til.

Vedtak: John får sine 5000 kr. Samtidig ber vi Luftforsvarsmuseet om å bidra all den tid mye av arbeidet i tida fremover kommer til å være konsentrert om å gjøre ferdig Me 109.

 

Sak 3 – 2018: Innkjøpsrutiner vedrørende Me 109.

Vi kan legge ut og levere regningene til formannen som oversender til Luftforsvarsmuseet. Derfra blir pengene overført til den enkelt.

 

Sak 4 – 2018: Årsmøte 2018.

Årsmøte for 2018 er satt til onsdag 28. februar.

Det er viktig at valgkomiteen passer på at noen blir valgt for 1 år og andre for 2 år. Dette for å sikre overlapping.

 

Sak 5 – 2018: Saab Safir.

Saab Safir er kommet inn i verkstedet. Det kan være på sin plass å sette opp noen retningslinjer for bruk av verkstedets verktøy og maskiner.

Vi ønsker også at de som skal jobbe på Safiren melder seg inn i BLHF. De kommer da inn under vår forsikring, og kan drikke vår kaffe med god samvittighet.

 

Sak 6 -2018: Foredrag.

Vi kom litt tilfeldig i kontakt med en som hadde fordypet seg i historien om fangeleirene som var plassert langs den tenkte traseen til jernbanen som etter Hitlers ønske skulle ende opp i Kirkenes. Historien om Ishavsjernbanen er historien om storslåtte planer som skulle realiseres ved hjelp av utenlandske slavearbeidere.

Emnet er ikke direkte flyhistorisk, men allikevel meget interessant.

Vedtak: Vi prøver å finne et egnet tidspunkt tidlig på våren. Kunngjøres senere.

 

 

Bodø, 30. januar 2018

 

Arvid Martinussen

sek