Juli 2022

Det har vært jobbet med understellsleggene på begge sider. Arbeidet er ennå ikke fullført. Skal det åpne feltet kles med aluminium eller duk? Begge materialer har vært brukt. En beslutning må tas snart.

28.08.2022

 

Det har vært jobbet med understellsleggene på begge sider. Arbeidet er ennå ikke fullført. Skal det åpne feltet kles med aluminium eller duk? Begge materialer har vært brukt. En beslutning må tas snart.

Flotørene må gjøres istand. De kom med det som skulle være Norsk Luftfartsmuseums "Flyvende?? Norseman". Seksjonene er åpnet og sjekket for korrosjon. Som det fremgår av bildene gjenstår det en god del arbeid før flyet kan stå på egne flotører i utstillingen. Nåværende hjuloppsett er kun for transport. Alt av stag fulgte med.

Work has been done on the undercarriage on both sides, but is not yet completed. Should the open aerea be covered with aluminum or canvas? Both materials have been used. A decision must be made soon.

The floats must be repaired. They came up with what was supposed to be the Norwegian Aviation Museum's “Flying?? Norseman”. The sections have been opened and checked for corrosion. As can be seen from the pictures, there is still a lot of work to be done before the aircraft can stand on its own floats in the exhibition. Current wheel setup is for transport only. All braces needed came with the floats.

....
     
     
 
     
     

Fra Gunnar Koch
Hei,
Her er et par bilder fra dagens arbeid.  Flottøren er tatt ut, høytrykksspylt og vasket.  Den var godt nedmøkka etter å vært lagret i tunnelen inn til Anlegg 96. Som en hver velbrukt flottør er den små bulka og reparert flere ganger, og det er ikke fritt for korrosjon både hist og her.
Legg merke til vogna som Mike har laget.
 
Hilsen Gunnar
 

From Gunnar Koch

Hello! Here are a couple of pictures from today's work. The float has been taken outdoor, high-pressure flushed and washed. It was all covered in dirt after being stored  in the tunnel leading to "Anlegg 96". Like every well-used float, it has a few dents and has been repaired several times. Corrosion is found several places.

Notice the trolley that Mike made to make moving around easyer.

Greetings Gunnar

 
 

Oppi alt regnet vi har hatt har det vært noen timer hvor det gikk an å arbeide ute, som i dette tilfellet hvor Ketil får gjort noe av grovarbeidet utendørs.

Between all the rain showers we've had the last weeks, there have been a few hours where it was possible to work outside, as in this case where Ketil can to do some of the rough work outdoors.

     
     
     
 

Opphenget for vannroret. Vi har alle trinsene men ikke wirene. De må trekkes på nytt. A pice of cake.

The hing for the water rudder. We have all the pulleys but not the wires. They must be drawn again. A piece of cake.

     
     
 
     
     
   
     
     

Overgangene mellom stabilisatoren, finnen og skroget er stort sett ferdig. Festeskruene og skivene ligger klar.

The transitions between the stabilizer, fin and hull are mostly completed. The fastening screws and washers are ready.