Short S-30 Empire Class på havna.

RYDDERE I HAVNA FINNER KRIGSHISTORIE Den 5. mai 1940 landet 2 engelske flybåter av typen Short S-30 Empire Class på havna. Flytypen ble bygd for Imperial Airways for rutene til Australia, Fjerne Østen og Sør-Afrika. Da krigen kom måtte flyene trekke i uniform, og kom til Bodø med en radar-stasjon. Flyene ble oppdaget av tyske fly og angrepet. Caribou ble totalskadd og satt på land på Rønvikleira. Cabot fikk mindre skader og ble slept til Nordsia der det dagen etter ble angrepet og senket av tyske fly. På søndag, 18.09.2022, drev Bodø Sportsdykker Klubb rydding i havna, og opp av havet kom rester av den engang så stolte flybåten.

23.09.2022.

Flyet ble skutt i stykker av tyske fly som angrep mens flybåtene lå inne på havna. Som bildet viser var unnamanøvrene som ble forsøkt til ingen nytte. Vraket av Caribou ble tauet inn på grunt vann på Rønvikleira, som nå er fylt ut og omdannet til industriområde.

...

Dette er noen av restene som dykkerklubben fant under opprenskingen av indre havn.

Hva skal gjøres videre med dem? De blir nok spylt og vasket før de havner i hylla sammen med andre klenodier.