Short S-30 Empire Class på havna.

RYDDERE I HAVNA FINNER KRIGSHISTORIE Den 5. mai 1940 landet 2 engelske flybåter av typen Short S-30 Empire Class på havna. Flytypen ble bygd for Imperial Airways for rutene til Australia, Fjerne Østen og Sør-Afrika. Da krigen kom måtte flyene trekke i uniform, og kom til Bodø med en radar-stasjon. Flyene ble oppdaget av tyske fly og angrepet. Caribou ble totalskadd og satt på land på Rønvikleira. Cabot fikk mindre skader og ble slept til Nordsia der det dagen etter ble angrepet og senket av tyske fly. På søndag, 18.09.2022, drev Bodø Sportsdykker Klubb rydding i havna, og opp av havet kom rester av den engang så stolte flybåten.

HARBOR CLEANERS FOUND WAR HISTORY. On the 5th of May 1940, 2 British Short S-30 Empire Class flying boats landed in the harbor. These aircrafts  were originaly built for the Imperial Airways ment for the routes to Australia, the Far East and South Africa. When the war came, the planes had to change to “uniform”, and landed in Bodø with a radar station.

The planes were spotted by German planes and attacked. “Caribou” was completely damaged and put ashore at Rønvikleira. “Cabot” suffered minor damage and was towed to Nordsia where the next day it was attacked and sunk by German aircrafts.

On Sunday, 18.09.2022, Bodø Sport Diver Club was cleaning up the harbor, and up from the sea came the remains of the once so proud flying boat.

23.09.2022.

Flyet ble skutt i stykker av tyske fly som angrep mens flybåtene lå inne på havna. Som bildet viser var unnamanøvrene som ble forsøkt til ingen nytte. Vraket av Caribou ble tauet inn på grunt vann på Rønvikleira, som nå er fylt ut og omdannet til industriområde.

The plane was shot to pieces by German planes that attacked while the flying boats were in the harbor. As the picture shows, the escape maneuvers that were attempted were of no use. The wreck of the “Caribou” was towed into shallow water at Rønvikleira, which has now been filled in and converted into an industrial area.

...

Dette er noen av restene som dykkerklubben fant under opprenskingen av indre havn.

Hva skal gjøres videre med dem? De blir nok spylt og vasket før de havner i hylla sammen med andre klenodier.

These are some of the remains that the diving club found during the clean-up of the inner harbor.

What should be done with them next? They will probably be rinsed and washed before they end up on the shelf with other “nice to have”.