Sopwith Baby

05.02.2016

Bilde av forgasseren som lages i Moss av Knut Torvaldsen. Forgasseren skal brukes på Clerget-motoren til Sopwith Baby. Forgasseren er av typen Tampiere Blocktube.
Flott arbeid!

En liten kjørevideo fra Youtube:

www.youtube.com/watch?v=e9r6ljqVSXQ

Last days have seen some changes in our exhibition. The partially built fuselage of the Sopwith Baby was removed and replaced with another, more complete Baby. The latter has been under construction for several years to flyable condition and is more complete. The Baby can be made complete at a later date.

Today we installed the Clerget engine as the last item.

         

De siste dagene har vi gjort forandringer i  utstillingen. Sopwith Baby-skroget som i flere år har stått i utstillingen ble demontert og satt i lager. I stedet for dette har vi nå midlertidig oppmontert Babyen som i flere år har vært under oppbygging til flybar stand. Denne siste er mer komplett og vil gjøre utstillingen her mer severdig. Babyen kan etter hvert kompletteres dersom det ønskes.

Siste fase i oppmonteringen skjedde i dag da vi monterte Clerget-motoren.

Clerget-motoren er en rotasjonsmotor, dvs at propelleren er boltet til motoren, og de to roterer sammen som en enhet. Årsaken til denne noe uvanlige løsningen var at det ellers ville være vanskelig for motoren å få kjøling. Man hadde ennå ikke utviklet teknikken med å lage gode kjølefinner. Den kom med Pratt&Whitney midt på 20-tallet. Den roterende motoren skapte en kraftig gyroeffekt, på godt og på ondt.