Henkel 115 - Restaurering

 

17. oktober 2014

   

          

Nytt fra Sola!

Fra Sola kommer bilder på deres Heinkel He115-prosjekt.

For og bakparten har stått  en tid nå i verkstedet. Der foregår rengjøring, blåsing og preservering med lanolin innvendig. I tillegg så er den motoren som kom opp med flyet under oppbygging.

Til motoren trengs en del bak på motoren. Delen har partnummer 132. 130-736-11 eller 132.132-730-11. Motoren er av typen BMW 132 K. Noen som kan skaffe delen??

På planen er at det skal hentes inn deler fra bassenget for preservering. Dette skjer etter hvert som det blir plass i verkstedet.

   

 

 

News from Sola!

 

From Sola comes some pictures showing the progress of their He115 project.

The front end as well as the tail have for some time now been inside in the workshop. Here they have cleaned, blasted and preserved the insides as well as the outsides.

In addition to this, the engine recovered with the airplane is being restored. Here they are looking for a part of on the aft side of the engine. This part is P.N. 132. 130-736-11 or 132. 132-730-11

The engine is of the BMW 132K type.

In the near future more parts will be collected from the fresh water tank on the outside and taken to the workshop for preservation. This depending on available space inside.


 

 

 

 

 

 
     

15. mai 2014

 

 

Heinkel He115 på Sola under arbeid.

Fra Roar Henriksen har jeg fått bilder som viser fremgangen med deres He115. De har nå startet arbeidet med rensing av neseseksjonen til flyet. Forskjellige metoder for rensing blir nå utprøvd og blant annet blåsing med tørris er gjort med lovende resultat.

 

Heinkel He115 at Sola in the works!

 From Roar Henriksen I have received two photos of the progress of their He115. They have now started on the nose section and several methods of cleaning have been tested. Amongst the methods are blasting with dry ice. This method looks promising.