Nyheter 2017

xx

       xxxx

Her legger vi ut nyheter og informasjon, ikke bare fra BLHF, men det meste av det stoffet vi får inn også fra andre steder.

På Startsiden er det en oversikt over hva som er lagt ut, med en dato foran. Datoen finner dere igjen på siden dere kommer til når dere klikker på lenken. Som dere ser bruker vi mye bilder, og skulle dere sende inn stoff, så legg ved et bilde eller to. Det piffer opp saken.

Vi hadde mye stoff og bilder liggende fra tidligere år, og fant ut at vi kunne legge ut dette også, ordnet årsvis. Noe har vært vist før, enten på Norsk Luftfartsmuseums hjemmeside eller på vår side, og har i ettertid vært etterlyst. Arbeidet er ikke ferdig ennå, men vi tar det litt etter litt.


15.06.2017 xxxxx

Tirsdag 13 juni markerte vi slutten på vårsesongen 2017 med den tradisjonelle grillkvelden. Foreningen spanderte mat og drikke på de som har vært med og gjort en innsats siste halve året.

3 av ungdommene fra Flyfag er ferdige med utdannelsen og skal prøve å få seg lærlingeplass, så for dem var det trolig siste samling.

Selv om det er sommerferie så er det sikkert noen som fortsetter å jobbe, bl.a. for å få Me 109 mest mulig ferdig før vingene og diverse deksler kommer.

God sommer til alle.

    

01.06.2017
Klikk på bildet så blir det større.

Fra Gunnar Koch

Hei,

Her er et bilde fra tyskerflyplassen tatt fra haugen bak Rønvik Sykehus av min far Kaare Koch omlag 1950  Min far var ivrig amatørfotograf  og en av de første i byen som begynte med farvefilm.  Midt i bilde ser vi peilestasjonen som lå der fjernvarmeanlegg nå står. Bak den er Mannesmannhangaren som ligger der Sveins Auto nå holder til. Ved Skjæringa, Bodøelv står to store skur. Ved Gamle riksvei, City Nord, står et mørkt flyskur - etter flyfoto fra 1946 med splintvegger.  Midt ute på Prærien står 2 flyskur.  Gamle brannstasjonen har fortsatt tårnet i behold, og ved gamle stadion står kassernene. På toppen av Hangåsen er muligens en tysk radar

Hilsen Gunnar

01.06.2017

Mick Shepherd og 4 lærlinger fra RAF museet kom på noen dagers praktikantutveksling.  Under ombyggingen av museet hadde en lift kjørt inn i flapsen til Junker Ju 52 og laget en stygg bungel.  RAF gjengen tok av flapsen, tok ut det skadde panelet og naglet på plass et "nytt" panel hentet fra en av våre mange vrakdeler.  Det er godt og ha en stor vraksamling.  Etterpå satte de på plass formingslister på vår Norseman LN-PAB. Listene er frest ut av Philip Gregory, en irsk flymekanikker som arbeider på 330 skv. Bortsett fra å være flymekanikker er han utdannet snekker, og jobber hos oss på fritiden. Den eneste jenta i fokken, Maddie,  fikk også jobbet sammen med Ketil på Messerschmitten.

Konservatoren vår, Mike, tok seg godt av de engelske gjestene, og viste dem Saltstraumen, Widerøes verksted, Starfighterens Venner og Flyfag skolen.

19.05.2017

Om "Finnmark A5"

Bilder av "Finnmark A5"15.05.2017

Klikk på bildet for forstørrelse.

Medlemmer av Den Britiske Luftfartshistoriske Forening, "Air Britain", besøkte Norsk Luftfartsmuseum fredag 12. mai. Konservator Mike Loftus, assistert av et par medlemmer av Bodø Luftfartshistoriske Forening, orienterte om Norsk Luftfartsmuseum og samlingene. 

Engelskmennene, som reiser verden rundt og besøker flymuseer, ga uttrykk for at de likte det de så. Her er de fotografert foran Ju 52 av Mike Loftus.

Air Britain:15.05.2017

1. april 2017 ble Framneslia flyplass, Narvik lagt ned av Avinor, lenge før Hålogalandbrua er åpnet. Det var denne bruforbindelsen over fjorden som skulle gjøre reisetiden til flyplassen på Evenes så mye kortere og ikke minst veien sikrere, og dermed overflødiggjore Framneslia flyplass. Slik situasjonen er i dag med nedlagt flyplass og enda lenge til brua åpner, er narvikværingene havnet i en sitoasjon de er lite glad for, selvom det er midlertidig.

Kjøretøyene som hørte til på flyplassen ble gitt til Norsk Luftfartsmuseum. Konservator Mike Loftus og Bernt Olsen-Hagen fra Avinor, var i Narvik og fikk ved hjelp av personell som har tjenestegjort på flyplassen, fraktet materiellet til Bodø hvor det skal inngå i Avinor-samlingen.

Se bilder av Framneslia flyplass.

Hålogalandsbrua

Foto: Mike Loftus


01.05.2017

Nyhetsbrev.

Hele siste uke har vi vært engasjert med å få U-2 på plass i Luftforsvarets samling, og nå er den der! Se bildet.  For å få  flyet og kran inn måtte første Starfighteren, F-5, Safir og Tweet ut.  Så ble flyet og vingene hentet fra Flystasjonen og satt sammen, og på fredag ble flyet heist på plass og festet av et innleid engelsk firma.  På bildet er halehjulet forsatt ute, men det skal inn i skroget.  Av hensyn til balansen måtte flyet stå på halehjulet mens det ble klargjort for heising.  Hovedhjulene ble derimot erstattet med jekker og trukket inn av smarte elever fra Flyfag.  Nå gjenstår bare opprydding og å få inn F-5 og Starfighter igjen.

Siste fase av opphengingen gikk ikke uten komplikasjoner. Da flyet var på plass begynte mange å tvile på om den oppgitte vekten på 1700 kg kunne være riktig.  Det hørtes lite ut for et så stort fly.  Man vil ikke risikere at opphengene var for svake, og det ble besluttet å veie flyet på nytt.  Så startet en vill jakt etter stor nok vekt.  En slik ble omsider funnet, og langt ut på ettermiddagen fikk man endelig bekreftet at vekten var riktig. Den lave vekten skyldes at U-2 er et lett bygd fly og at alt innvendig utstyr er fjernet.  Flyet er bare et tomt skall.

Safiren ble vi plaget med.  De som hadde hengt opp flyet, hadde laget vingebolter som var for store og sannsynligvis slått dem inn.  Den ene bolten lot seg ikke rikke, så vi fikk ikke vingene av.  Flyet ble derfor fraktet på havaritralle inn på flystasjonen og heist med kran over gjerdene.  Portene er for smale for å passeres av fly med vinger. Maskinverkstedet på flystasjonen overtok flyet, og klarte å få ut den gjenstridige bolten.

Det andre bildet er fra tirsdagsjobbingen.  Beina på bildet tilhører Severin fra Flyfag Han ligger på rygg i cockpiten til Messserschmitten og monterer utstyr.

Med hilsen BLHF

Gunnar Koch

Newsletter

NB:"Flyfag" is a school where they educate aircraft mecanics.


Throughout the last week we have been engaged in getting the U-2 on display in the Air Force collection, and now it's there! See the picture. To get the plane and the crane into the exhibition hall, first the Starfighter, F-5, Safir and the Tweet had to be remowed. Then the hull and the wings were transported from the airbase to the museum and assembled, and on Friday the plane was lifted in place and secured by a hired English company. In the picture, the tail wheel is in “out” position, but it will later be retracted. For the sake of proper balance, the aircraft had to stand on the tail wheel while it was made ready for lifting. On the other hand, the main wheels were replaced with pallets and pulled in by some smart students from Flyfag. Now only cleanup  and getting  the F-5 and  the Starfighter back on display remains.


The last phase of the installation up under the roof of the exhibition hall did not go without complications. When the plane was in place, some of the crew came in doubt whether the stated weight of 1700 kg could be correct or not. It seemed a little too little for such a big plane. We did not want the suspension to be too weak and it was decided to re-weigh the aircraft. Then we started the search for a big enough scale. One was found at last, and late in the afternoon we finally had confirmed that the weight was correct. The low weight is due to the fact that U-2 has a lightweight construction and that all internal equipment has been removed. The plane is just an empty shell.

We had some trouble with the SAAB Safir. Those who had hung up the plane the first time had made wing bolts that were too big and probably forced them in place. One bolt was totally stuck, so we were unable to dismantle the wings. The aircraft was therefore transported to the airbase on a trolley and lifted over the fences by the mobile crane. The gates are not constructed for letting even small planes with wings on get through. The machine workshop at the airbase took over the plane and managed to get  the stubborn bolt out.

The second picture is from Tuesday's job. The legs in the picture belong to student Severin from Flyfag. He lies on his back in the cockpit of the Messserschmitt  assembling some equipment.

Sincerely BLHF
Gunnar Koch21.04.2017

I dag kunne vi se noen av flyene til Luftforsvarsmuseet på "utstilling" i regnet utenfor museet. Årsaken er at inne foregår det en del omrokeringer, bl.a. fordi U2, som hang på den sivile siden, skal opp under taker i den militære delen, hvor den egentlig hører hjemme. Dermed måtte andre fly vike plassen. Det gjelder Saab Safir og Tweet'en.

Starfighteren og F5 Freedom Fighter måtte ta seg en tur ut i friluft for å gi manøvreringsplass for den digre mobilkranen som sto for løftingen inne. Det var en nervepirrende øvelse, uten rom for feilvurderinger. 

 

Litt sladder: Rykter sier at lokale krefter vil jobbe for at Safiren kommer i lufta igjen. Før det må den ha ny motor og gjennomgåes skikkelig før godkjenning. Flyet skal representere Luftforsvarsmuseet og brukes først og fremst lokalt.

Tweet'en er ønsket overtatt av en gruppe flyentusiaster på Ørlandet. De har som mål å få den flybar.

Flyet var i en periode det første jetflyet norske flyelever fikk prøve seg på i USA.

Før så skjer er det en masse papirarbeid som må gjøres. Den tekniske tilstanden vet jeg lite om. 

Today we could see some of the aircrafts at the Air Force Museum at "exhibition" in the rain outside the museum. The reason is that there will be some reorganization of the exhibition. The U2, which hung in the civilian wing of the museum, is being transferred to the military exhibition where it really belongs. Thus, other aircrafts had to be removed. This applies to the Saab Safir and the Tweet. The Starfighter and F5 Freedom Fighter had to go temporary outside to provide the maneuvering space for the tall mobile crane that was needed for the lifting. It was a nervous exercise, without room for error assessments.

A little gossip: Rumors say that local interests will try to get the Safire airborne again.. Prior to that, it must have a new engine and undergo proper approval. The aircraft shall represent the Air Force Museum and be used primarily locally.
The Tweet is wanted by a group of airplane enthusiasts at Ørlandet Airbase. They intend to make it flyable again.

The plane was for a period the first jet plane Norwegian pilot students met in the United States.
Before an eventually handover, there is a lot of paperwork that has to be done. I know little about the technical condition of the Tweet..

Saab Safir

Tweet

Starfighter

F5 Freedom Fighter14.03.2017

Fra tid til annen mottar Norsk Luftfarts-museum litt spesielle gaver. Siste objektet i så måte er en CryoWing Roamer drone. Dronen er gitt av Norut til Norsk Luftfartsmuseum. 

Som alle andre fly som kommer inn til oss. er det ting som må fikses, men dronen er nå klar til opphenging. Den er et tomt skall der alt kontrollutstyr er fjernet.

Om dronen:

Vingespen                                    3,80 m

vekt med max last                       30 kg

Nyttelast                                      15 kg

Flytid                                             5 timer

Rekkevidde                                500 km

Motor                                          Zenoah

Dronen er 10 år gammel, et langt liv til drone å være. Den har opererte både på Sydpolen og Svalbard, og blitt brukt  til å telle både pingviner og sel.  I tillegg har den blitt brukt under oljevern øvelser.

Dronen er stort sett basert på modellflyteknologi.  Den var selvstyrt etter forhåndsprogrammert rute, og navigerte med GPS. Den ble startet fra katapult og buklandet etter endt tur.

Trykk på lenkene for mer informasjon.

Lenke 1

Lenke 217.02.2017
       

Vi har funnet nytt om et veteranfly på vei til Norge.

Med hilsen BLHF

Gunnar Koch

Se vedlegg.