Velkommen til Bodø Luftfartshistoriske Forenings hjemmeside.

På Startsiden føres nyhetene opp etter hvert som de kommer inn til redaksjonen og blir publisert. Klikk på den aktuelle saken, og en link leder til siden som stoffet er lagt ut på. Datoen tjener som referanse. Stoffet fra 2013, 2014, 2015 og 2016 ligger som undermenyer til denne siden. 

Nytt fra 2017

De 5 store samlet på ett brett i forbindelse med åpningen av Ny Utstilling.

Erling Kjærnes, Sven Scheiderbauer, Hanne Jakhelln, Arne Qvam og Kjell Lutnes.


Årsmøte

Årsmøte avholdes Fra Bodø Luftfartshistoriske Forening

torsdag 23. februar 2017 kl 1900 i Kaffebaren, Verkstedet, Olav V gate 120.

Saker som ønskes behandlet må meldes til styret innen 9.2.2017.

Med hilsen BLHF

Gunnar Koch

formann


18.02.2017: BLHF: Årsberetning 2016

17.02.2017: Roald Amundsen: Veteranfly på vei til Norge

17.02.2017: Samarbeidsmøte: Referat

11.01.2017:  Me 109: Halen skaper seg

10.01.2017: BLHF: Referat fra styremøte

06.01.2017: Roald Olsen: Hawker Typhoon Mk1-B (car door type)