Norseman

Prosjekt Norseman - LN-PAB.

LN-PBA mens det fløy for Polarfly.

En av Bengt Stangviks utmerkede tegninger.

   

16.04.2017

Museets sivile utstilling holdt stengt i uken før påske for å få på plass alt som manglet ved åpningen.  Vi benyttet anledningen til å jobbe på Norseman.  Stagene til halerorene er nå kommet på plasser.  Det viste seg og ikke være helt enkelt.  Av og til velger konstruktører løsninger som ikke er helt enkle for vedlikeholdet,  og av og til gjøres det feil under restaurering fordi man ikke har gode nok beskrivelser.  I tillegg fikk vi noen deksler på plass.

Klikk på bildet for detaljer.23.11.2016

Fra Ketil Lunde kom denne meldingen med vedlagt bilde:
"Dagens pensjonistaktivitet: Har montert motoren på museets Norseman-prosjekt."
Det har vært en del diskusjoner om motoren skulle monteres på flyet eller om den skulle stå i motorbukken ved siden av. Nå er den kommet på flyet, heldigvis. Motoren er en Pratt & Whitney 1340 stjernemotor, som ble ferdig restaurert for noen år siden, og satt bort i påvente av at flyet skulle bli ferdig.
Helt til høyre kan vi se tuppen på en av flotørene. Flotøren er nesten like lang som flyet, og skal også være med i utstillingen.
Rubbel og bit av arbeidet med fly og motor er gjort av frivillige fra BLHF. Fortsatt restaureringsarbeid vil pågå i utstillingen, bl.a. montering av stringers.
Klikk på bildet for forstørrelse.
18.11.2016

Stabilisatoren med høyderor og trimplater er satt på. Det samme er finnen. Sideroret mangler fordi det gjenstår noe arbeid på det. Vi har fjernet noen antydninger til rust, og må grunne og male før det er klart til montering.

 

xxx

11.11.2016

Dørken er laget av vannfast, bjørk kryssfiner. Den er beiset for å gi et "gammelt" inntrykk og deretter lakkert.Luka som ligger over stålramma fører til batterirommet. Det runde, hvite lokket med hull er en av lufteventilene.

På lageret fant vi en stol som passet. Flyet er laget i flere versjoner, hvor bl.a. stolene er forskjellige. Vi la  også inn ei båre for å minne om at flytypen også ble brukt som ambulansefly, både i krig og fred. Som evakueringsfly for sårede kunne 3 bårer plasseres over hverandre i et slyngesystem på den ene siden. På motsatt side kunne det stå en benk på langs.

Trelistene er midlertidig plassert for at den som restaurerer skroget skal få rettet opp og justert metallkonstruksjonen slik at det hele får en fin og korrekt linjeføring. Når alt ser korrekt ut blir alt festet permanent, også trelister med en litt annen profil som gjør dem stivere.

Vi har hentet deler fra flere fly og satt sammen. Så også døra fremme på høyre side. Der står det "Spirit of St. Ørlandet".

Det var mye som kunne gå galt underveis, men det var heldigvis folk over alt som passet på.

Vingen

En av tankene ytterst til høyre i bildet.

Her vises tydelig rommet for en av vingetankene.

Vingens første og trolig eneste "flytur".

Endelig er fly og vinge gjenforent i museet.

De 4-kantete kassene er utstillingsmontre. Det finnes to kvaliteter: En type vanlig monter laget i England ment for ting og tang, og en annen type av museumskvalitet laget i Tyskland (selvfølgelig). De skal ikke avgi f.eks. gasser som kan påvirke det som ligger i monteren. De beskrives som klimanøytrale.

Alt av haleflater og finne skal monteres på flyet. Vingen skal stå i stativet ved siden av skroget. Tanken skal monteres. På høyresiden, i fartsretningen, skal det stilles ut en flottør.

Så til slutt litt diverse fra denne dagen.

En som fortjener skryt er vogn/kranføreren til ZAHL Transport. Han manøvrerte både bil, kran og last på en beundringsverdig måte.

For å komme inn i museet må bilen kjøre gjennom verkstedet til Avd. Flyfag, Bodø Videregående skole. Skole ligger i enden av den sivile siden  av museet.

Gunnar jobbet med haleflata helt til siste slutt. Han skulle ha trimtabene på plass, men så var de ikke fra samme modell og den ene måtte omarbeides i siste øyeblikk. Han kom i mål!!

Jeg fikk tid til å sette 24 pinnskruer inn på de løse sylinderforingene og sette det hele inn med fett før de ble plassert i blokka. Pinnskruene går gjennom topplokkene og presser de løse foringene mot bunnen av topplokket slik at det hele blir tett. Nå gjenstår å presse foringene ned i utsparingene i blokka slik at det også blir tett også nederst.31.08.2016

I forbindelse med ny sivil utstilling ønsket man å få vist litt av arbeidet som ligger bak et restaureringspeosjekt. Det er utrolig mange detaljer å jobbe med før alt kommer på plass.

I den forbindelse ble det foreslått å stille ut vår halvferdige?? Norseman LN-PAB. På grunn av mange andre prioriterte oppgaver har den stått og vansmektet i Hangar 9 noen år. Den er nå hentet fram fra glemselen og fraktet til verkstedet.

Foruten en god del støv som må fjernes, har stålramma fått litt rust enkelte steder. Da var det fint at tre elever fra Flyfag kom innom og satte igang med pussearbeidet.

Mike, Birger og Ketil tok med seg tilhengeren og dro til Hangar 9 og lastet hengeren opp med deler som er ferdig restaurert. Enda er det mer igjen. Mike var et stort smil. Han var ikke klar over hvor mye vi hadde. Dette blir det utstilling av!!

Om flyet:

LN-PAB var den første sivilregistrerte Norseman i Norge. 3. september 1952 havarerte flyet under landing på Gavnevann, som ligger i Øvre Anarjokke Nasjonalpark i Finnmark, tett inntil grensen til Finland. Flyet traff ei landtunge under landing, og ble liggende på ryggen på tørt land, utsatt for rov og ran, i tillegg til at tidens tann krevde sitt. Først 50 år senere, i august 2002 ble restene berget av et team fra Norsk Luftfartsmuseum.

Som første norske sivilregistrerte Norseman hadde flyet en historisk verdi som rettferdiggjorde arbeidet og utgiftene i forbindelse med berging og restaurering.

I tillegg hadde vi en sterk mistanke om at flyet også var brukt av amerikanske CIA og norsk  etterretning til frakting agenter av finsk opprinnelse og utstyret deres til utgangspunkter hvor de lettest og sikrest kunne ta seg ulovlig inn på Kolahalvøya. Her samlet de inn etterretninger som de tok med seg tilbake til Vesten.

Dette fikk vi endelig bekreftet i 2008, da Morten Jentoft ga ut boka "Døden på Kola" som handler om nevnte spionvirksomhet. Han sporet opp de to agentene som skulle ha utstyrtet som var med på ulykkesturen, og intervjuet dem.

Sikrere bevis for at våre tidligere antakelser var riktige, kunne vi ikke få. Dette økte så klart den historiske verdien på LN-PAB.

Data om flyet:

Type: Norduyn Norseman Mk.VI.

Serienummer: 44-70546

C/N: 811

Bygget: 28.02.45.

Overført til Europa: 29.03.45.

Levert Polarfly: LN-PAB – 17.07.47. (C of A: No.191.)(C of R.: No.168)

Reg. Widerøe’s Flyveselskap & Polarfly: 08.07.49.

Havarert Gavnevann 03.09.52.

Slettet fra registeret: 05.11.53

Under: Pratt & Whitney 1340 til Norseman. Restaurert av BLHF's medlemmer. Står nå på Norsk Luftfartsmuseum.

Foto: Arvid M

 

 

Siste nytt januar 2013: Før jul 2012 fikk vi tilsendt de siste delene til motoren fra Nederland. Det var deler vi har ventet på lenge. Den fremre tenningsringen er kommet på plass, og det jobbes med å få klargjort luftledeblekkene som skal stå mellom sylindrene for å gi bedre kjøling. Den største jobben er å få satt eksosanlegget i skikkelig stand, men det skal gå. Håper motoren er ferdig til sommeren.